Museumsinspektør for Vestjylland hos De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

Ansøgningsfrist: 14-10-2022

Kan du fortælle danmarkshistorie på vestjysk? Brænder du for at vise, at historien er relevant for nutidens udvikling af vores egn? Vil du være med til at udvikle en dansk kulturhistorisk fagtradition, hvor vi integrerer andre arter i den kulturhistoriske undersøgelse, analyse og fortælling?

Om museet

Holstebro Museum har det kulturhistoriske ansvar for nyere tids historie i Holstebro Kommune og det arkæologiske ansvar for kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Vi har til huse i et totalt nyombygget museumskompleks, hvor vi åbnede helt nye udstillinger i 2019. Vi deler indgang med Holstebro Kunstmuseum.

Museet er sammen med Strandingsmuseum St. George og Hjerl Hede samlet i én organisation under navnet De Kulturhistoriske Museer i Holstebro (DKM). Vi er organiserede i teams og lægger vægt på at samarbejde tværfagligt og på tværs af museets tre adresser. Vi lægger vægt på at være imødekommende, nysgerrige og troværdige i vores museumsvirke, og vi forventer, at du deler disse værdier.

Om stillingen

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro søger ny museumsinspektør. Du vil i stillingen blive hovedansvarlig for at besidde viden om nyere tids historie i Holstebro Kommune. Du forventes at levere forskningsafkast og populærvidenskabelige publikationer, hvor emnerne er drevet af de forskningsprojekter samt udstillinger og formidlingsprojekter, som Holstebro Museum indgår i. Heri ligger også ansvaret for at svare på henvendelser fra borgere og andre interessenter. Du vil også være Holstebro Museums kontaktperson til de lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Du bliver ansvarlig for nyere tids samling på Holstebro Museum og skal således stå for den aktive indsamling. I 2023 flytter vi vores samling ind i et helt nybygget magasin, og dette vil give dig en unik mulighed for at lære vores eksisterende samling at kende – og på denne baggrund arbejde for at supplere og forbedre den.

Du bliver ligeledes ansvarlig for varetagelsen af nyere tids kap. 8 i Holstebro Kommune.

Noget af det første, du kommer til at fordybe dig i er projektet ’Velkommen til det mangeartede museum’, hvor vi i anledning af Holstebros 750-års jubilæum i 2024 vil formidle byens fortid og nutid i et projekt om dyrene, åen og vadestedets byhistorier. Her kommer du til at medvirke til at udvikle en ny kulturhistorisk tradition for at fortælle historie med flere arters medvirken – ikke blot menneskene. Projektet er støttet af Velux-fonden.

Vores forventninger til dig

  • At du er uddannet inden for historie på minimum kandidatniveau.
  • At du er selvstændig i din faglighed, fagligt nysgerrig og i stand til at indgå i tværfaglige samarbejder.
  • At du er interesseret i Vestjyllands udvikling i en dansk og international kontekst.
  • At du er struktureret og systematisk.
  • At du har erfaring med samlingsvaretagelse og registrering i SARA
  • At du har erfaring med sagsbehandling inden for Museumsloven.
  • Tillige forventer vi, at du har gode samarbejdsevner, da du vil have berøringsflade med mange forskellige samarbejdspartnere.

Ansættelse, frister og vilkår

Fuldtidsstilling med 37 timer om ugen.

Løn iht. til statens overenskomst med akademikere i staten.

Arbejdssted bliver Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro.

Ansøgning skal sendes samlet i ét dokument til konstitueret direktør Charlotte Greve (charlotte.greve@kulmus.dk) senest 14. oktober 2022.

Ønsker du at høre mere, kan du kontakte museumsinspektør Sara Hai Abildtrup på tlf. 22555370.

Sidste ansøgningsfrist: 14. oktober 2022.

Samtaler forventes afholdt d. 19. oktober.

Forventet tiltrædelse: 1. december 2022.

___________________________________________________________________________________________________________

Om De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, DKM

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro er én organisation med tre museer i sig: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro Museum og Strandingsmuseum St. George. Siden etableringen i januar 2012 har vi oplevet en rivende udvikling. Vi har bygget vore to indendørs museer helt om og indledt en langsigtet udvikling af museerne, så de retter sig imod vor tids gæster. Vi er i højsæsonen op til 60 ansatte svarende til ca. 30 årsværk, der alle indgår i teams på tværs af de tre museer. Vi består også af tre foreninger og 5-600 frivillige, som alt i alt og tilsammen laver lærerige oplevelser for hele familien.

Du kan læse mere om virksomheden her: www.kulmus.dk

Publiceret:
27/09/2022