Museumsinspektør i nyere tids kulturhistorie, Østsjællands Museum

Ansøgningsfrist: 14-12-2021 kl. 12:00

Har du museum i blodet og brænder efter at forbinde nyere tids kulturhistorie med nutiden? Så har du nu chancen for at blive én af os på Østsjællands Museum.

Vi er et hold af dedikerede inspektører, museumsmedarbejdere og en målbevidst direktion, der hver dag arbejder for at gøre museet relevant og nærværende for alle.

Østsjællands Museum(ØSM) ønsker at styrke sin profil omkring nyere tids kulturhistorie. Museet dækker det østlige Sjælland, der bl.a. byder på spændende industrihistorie inden for råstofudnyttelse af kalk & kridt, en række herregårde, godser og slotte samt grænsevand mod Østersøen.

På ØSM har vi gode muligheder for at designe aktive besøg for alle alders- og kompetencegrupper. ØSM formidler på en måde, så man får lyst til at være med: finde fossiler i kalken, prøve de gamle håndværk eller holde krigsråd i bunkeren. Formidlingen skal bruges aktivt til at skabe nye fællesskaber, ikke mindst mellem de besøgende, med oplysning og begejstring og glæde i centrum.

Det afgørende for formidlingen på ØSM er, at de besøgende møder et fagmenneske, en forsker og ekspert, der brænder for sit stof og udviser personligt engagement og lyst til dialog.

Samtidigt er en bærende værdi i ØSMs formidling medskabelse. At de besøgende bliver inviteret indenfor i en aktiv og involverende dialog. Jo mere vi kan give museet væk til de besøgende, jo bedre. Det er deres hus.

Dialogen differentieres helt naturligt, så den svarer til de besøgendes forhåndsviden og erfaring med museumsbesøg. Det er vigtigt, at dialogen i høj grad foregår horisontalt, så alle har en fornemmelse af at være en del af hele besøget.

Arbejdsområde

Du skal stå i spidsen for at udvikle og skabe et aktivt og borgerinddragende museum inden for nyere tids kulturhistorie. Du vil blive medlem af vores ledergruppe Museumsrådet, der arbejder på tværs af hele museet. Du vil arbejde sammen med vores dedikerede inspektører og skoletjenesteansvarlige om Rådets opgaver, som er både strategiske og udviklende. Vi har brug for dit fulde engagement og din energi, til gengæld får du stor indflydelse på hvordan vi sammen kan udvikle Østsjællands Museum til et museum på øverste hylde.

Museets samlinger er for nylig blevet samlet på Kulturmuseum Øst i Faxe og der venter en fokuseret museal indsats med at få kurateret denne. Dette arbejde skal have første prioritet i 2022. Sideløbende skal der arbejdes med en strategi for videreudviklingen af Kulturmuseum Øst som aktivt og borgerinddragende museum. Denne strategi tænkes ført ud i livet i 2023.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på følgende:

  • Du er uddannet historiker eller etnolog med en klar faglig profil inden for nyere tids kulturhistorie og har museumserfaring
  • Du har gode formidlings- og kommunikationsevner, arbejder godt både selvstændigt og på tværs af museet, tager initiativ og bidrager til et positivt samarbejdsklima
  • Du er aktiv forsker – meget gerne på ph.d.-niveau, er ambitiøs indenfor dit fag og parat til at løfte området op på samme niveau som vi har indenfor den kolde krig og geologi
  • Du har erfaring med at inddrage borgere i museets aktiviteter for eksempel inden for kulturelt medborgerskab, museumsaktivisme, citizen science, dialog- og debatmøder, eller andre brugerdrevne og brugeraktiverende aktiviteter
  • Du har dokumenteret erfaring med fundraising og projektledelse
  • Du har erfaring med museumssamlinger og kulturbevaring, herunder erfaring med f.eks. kapitel 8 arbejde og SARA
  • Du har erfaringer med at formidle, både gennem traditionelle udstillinger, digitalt og ude i lokalområdet og har indsigt i kreative udviklingsprocesser
  • Det vil være en fordel, hvis du har kørekort
  • Evner og lyst til at indgå i relationer med mange mennesker med forskellige fagligheder og personligheder

Om Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt museum der har ansvaret for at dække nyere tids kulturhistorie i Faxe og Stevns Kommuner (Kulturmuseum Øst), specifikt den kolde krig (Koldkrigsmuseum Stevnsfort), samt geologi for Stevns, Faxe, Vordingborg, Køge, Greve og Solrød kommuner (Geomuseum Faxe). Du kan også læse meget mere om museet på www.oesm.dk .

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er fuldtidsstilling (37 timer). Løn i henhold til AC-overenskomst for det kommunale område.

Ansøgningen Send din ansøgning med relevante bilag til nedenstående link via ”Reqruiting”

https://ØstsjællandsMuseum.reqruiting.com/Pages/Application/Apply.aspx?id=10522

Ansøgningsfrist: 14. december 2021 klokken 12:00

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte museets direktør Peter Gravlund Nielsen på telefon 56 50 28 06. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 1, 2022.

Publiceret:
03/12/2021