Museumsinspektør hos Museet for Religiøs Kunst med formidlingsflair søges (tidsbegrænset stilling)

Ansøgningsfrist: 01-03-2023

Museet for Religiøs Kunst søger en kunstfaglig museumsinspektør med flair for formidling til at varetage museets kunstfaglige arbejde.

Opgaver:

Du vil som museumsinspektør have det fulde kunstfaglige ansvar på museet under museumsdirektørens barselsorlov. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med museets daglige ledelse og museets udstillingsudvalg. Museet viser to årlige særudstillinger og dine opgaver vil primært være knyttet til udstillingsarbejdet samt alm. samlingsvaretagelse.

 • Fundraising til særudstillinger og eventuelle erhvervelser
 • Budgettering af særudstillinger
 • Planlægning, kuratering og formidling af særudstillinger
 • Tilrettelæggelse af udstillingskataloger
 • Udarbejdelse af PR-materiale
 • Mindre grafiske opgaver til udstilling, annoncer mm.
 • Vise om i museets udstillinger og oplære museets frivillige omvisere
 • Planlægning af arrangementer og kreative aktiviteter
 • Almindelig samlingsvaretagelse
 • Kunstfaglig bistand til Lemvig Kommune via plads i kommunens billedkunstråd
 • Deltage i diverse relevante netværk og møder på vegne af museet

Vi forventer at:

 • du er kunsthistoriker gerne med erfaring indenfor fundraising, kuratering og formidling
 • du er i besiddelse af gode samarbejdsevner på alle niveauer og kan arbejde både selvstændigt og i et team med museets øvrige medarbejdere og frivillige
 • du har erfaring og flair for projektledelse
 • du kan styre et budget og kommunikere med fonde
 • du er fortrolig med IT og digitale løsninger på et nogenlunde niveau
 • du er fleksibel, ansvarsbevidst, struktureret og har overblik
 • du arbejder indenfor og bidrager til realisering af museets visioner og strategier
 • du deltager i forefaldende opgaver på lige fod med det øvrige personale
 • det er en fordel, hvis du kan udføre simple grafiske opgaver

Vi tilbyder:

 • et spændende job med mulighed for at få erfaring med mange forskellige museumsopgaver, ikke mindst at tilrettelægge en udstilling fra start til slut.
 • Et job, hvor du kan gøre en forskel, og hvor vi byder de gode ideer velkommen
 • Et job med engagerede medarbejdere og frivillige, der løfter i flok
 • Et job med den smukkeste udsigt i en velfungerende og hyggelig by

Om museet:

Museet for Religiøs Kunst er et selvejende museum, som blev oprettet i 1994. Museet får støtte fra Lemvig Kommune, men drives i høj grad af frivillige kræfter, der forestår bemanding i butik, café og omvisninger. Museet er et specialmuseum, der arbejder indenfor en bred definition af begrebet ”religiøs kunst”. Gennem

meget forskellige udstillinger ønsker museet at skabe et rum for refleksion over tilværelsens store spørgsmål.   Se mere på www.mfrk.dk

Løn og ansættelse:

 • Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset stilling på 32 timer om ugen i 13,5 måned med mulighed for forlængelse.
 • Arbejde aften, i weekender og skolernes ferier kan forekomme.
 • Løn i henhold til kvalifikationer og uddannelse.
 • Stillingen ønskes besat fra den 15. maj 2023.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte museumsdirektør Christine Løventoft på tlf. 61630371 i uge 8 og 9 eller på mail cl@mfrk.dk 

Ansøgning med CV og evt. andre relevante dokumenter skal være museet i hænde senest den 1. marts 2023. Send ansøgningen elektronisk til info@mfrk.dk, i emnefeltet angives ”museumsinspektør”. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 14. og 15. marts

Klik her for PDF-fil af jobopslaget

Publiceret:
15/02/2023