Museumsinspektør med forskningsansvar til Kroppedal Museum

Ansøgningsfrist: 20-06-2023

Kroppedal Museum søger en ny museumsinspektør inden for nyere tids historie med særligt fokus på Vestegnens historie – fra Hedebokultur til velfærdsstatens dannelse og forstædernes opståen. Det er en alsidig stilling med opgaver inden for forskning, samlingsvaretagelse og formidling. Vi ønsker, at Kroppedal Museum skal være en moderne videns- kulturinstitution, der står til rådighed for Vestegnens beboere og tiltrækker endnu flere besøgende.

Beskrivelse af jobbet

Du bliver en del af Kroppedal Museums nyere tids afdeling, som består af yderligere en museumsinspektør, samt tre arkivar. Vi ønsker at sikre et stærkt hold, hvor både fælles og individuelle opgaver fylder i hverdagen.

Vi forventer, at du har en stærk forskningsprofil og er ansvarlig for museets forskning indenfor vores nyere tids ansvarsområder: Dvs. Vestegnens udvikling fra et landbrugsområde til en moderne velfærdsforstad med en blandet bygningsmasse og en blandet befolkning. Forskningen indenfor disse temaer skal knytte sig til udstillingsrelevante projekter. Du skal selvstændigt kunne formulere og gennemføre relevante forsknings- og formidlingsprojekter, herunder udarbejde fondsansøgninger og gerne i samarbejder på tværs af universiteter og museer.

Du vil i samarbejde med museets øvrige inspektører komme til at varetage museets kapitel 8-arbejde indenfor nyere tid, hvor museet har ansvar for 13 kommuner i hele hovedstadsområdet.

Som vores nye museumsinspektør får du medansvaret for museets nyere tids samlinger. Erfaring med materiel kulturarv vil derfor være en stor fordel. Der skal laves en gennemgang af samlingen for at skabe et opdateret overblik over, hvilke behov, der er for konservering, registrering og kassation. Du vil ligeledes blive medansvarlig for nye hjemtagelser og registreringer. Kendskab til registreringsdatabasen SARA vil derfor være en fordel.

Det er vigtigt, at du har både erfaring med og lyst til at formidle din viden på alle niveauer og i mange sammenhænge. Det drejer sig om udstillinger, foredrag, på elektroniske medier med mere. Vi ønsker, at der skal være en tæt sammenhæng mellem museets forskning og de formidlingstilbud, som vores gæster kan nyde godt af.

Vi forventer, at:

 • Du har en Ph.d. i historie, etnologi eller lignende.
 • Du har museumserfaring og dokumenteret har arbejdet med emner beslægtet med museets ansvarsområder.
 • Du har erfaring med og lyst til at formidle gennem udstillinger og andre formater.
 • Du har dokumenteret succes med at søge eksterne midler fra offentlige puljer og private fonde samt rapportering og lignende administrative opgaver
 • Du har gode samarbejdsevner og arbejder naturligt sammen med alle faggrupper på museet.
 • Du kan arbejde selvstændigt og selv kan prioritere dine opgaver.
 • Du er kreativ og kan se nye spændende veje for museet.
 • Du er en holdspiller med en positiv energi.

Kroppedal Museum kan tilbyde dig:

 • En positiv og tværfaglig arbejdsplads med højt til loftet og et skønt kig til skoven.
 • Et job, hvor du får mulighed for at bruge en bred vifte af dine kompetencer.  Kroppedal er et museum med mange udviklingsplaner, som du kan være med til at præge og realisere.
 • Gode ansættelsesvilkår, herunder favorabel pensionsordning samt mulighed for hjemmearbejde efter aftale
 • Tonen er uformel, og vi vægter det gode kollegaskab, sammenhold og mulighed for udvikling højt.

Kroppedal Museum er et statsanerkendt museum med afdelinger indenfor arkæologi, nyere tid og astronomihistorie. Museet varetager de lokalhistoriske arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup, – der er museets to tilskudskommuner, samt arkivet i Ishøj

Arbejdspladsens adresse: Kroppedals Alle 3 2630 Taastrup Danmark.  En del opgaver løses ude af huset, så egen bil vil være en fordel.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte museumschef Mads Thernøe på mads.thernoe@kroppadal.dk eller telefon 4330 3002

Ansættelsesvilkår:

Lønnen fastsættes efter kompetencer. Museet følger overenskomsterne for det kommunale område. Primært arbejdssted bliver Kroppedal Allé 3 i Taastrup.

Stillingen er fuldtid, 37 timer og forventes besat fra 1. september 2023. Seneste ansøgningsfrist er 20. juni, kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført i uge 26 og 27.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes som et samlet pdf-dokument til mads.thernoe@kroppedal.dk. Mærk mailen Ansøgning og dit navn.

Publiceret:
31/05/2023