Museumsinspektør til Brundlund Slot, Museum Sønderjylland

Ansøgningsfrist 12-11-2021

Kunstenheden i Museum Sønderjylland søger en dygtig museumsinspektør, der dels har speciale i 1800-tallets kunst med fokus på dansk-tyske relationer, dels kan se potentialet i og har mod på at arbejde på tværs af perioder og fagligheder.

Kunstenheden, der omfatter Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa, og Kunstmuseet i Tønder, dækker indsamlingsmæssigt kunstnere med relation til Sønderjylland og nordeuropæisk kunst fra de seneste godt 200 år. Samlingen rummer en lang række tidlige værker af C.W. Eckersberg, en fin guldaldersamling med relation til Nord- og Sydslesvig, Franciska Clausen-samlingen, en enestående surrealisme-samling og betydelige værker fra det 20. århundrede fra tidlig modernisme til i dag.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig til besættelse snarest og senest pr. 1. januar 2022.

Stillingsindhold
Du vil få din daglige gang på Brundlund Slot, hvor to af enhedens i alt tre inspektører varetager det daglige arbejde. På Kunstmuseet i Tønder sidder den tredje inspektør samt enhedslederen.

Dit faglige ansvarsområde vil primært koncentrere sig om det 19. århundrede, særligt med fokus på dansk-tyske kunstrelationer, der falder inden for århundredets første halvdel. Enheden ønsker at styrke og udvikle dette felt med henblik på indsamling og forskning, men også at øge samarbejdet og netværksdannelsen med kolleger syd for grænsen. Her vil du komme til at spille en vigtig igangsættende rolle.

Derudover forventer vi også et naturligt engagement og evnen til at se muligheder i kunstenhedens øvrige samlinger, herunder Franciska Clausen-samlingen, der er højt prioriteret i museets strategi. De to lokaliteters samlinger er netop blevet flyttet under samme tag i det ny

Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro, hvilket giver helt nye muligheder for at arbejde strategisk med samlingerne. Her kan du også være med til at sætte en retning.

Dine generelle arbejdsopgaver vil bestå i at tilrettelægge særudstillinger og planlægge arrangementer i samarbejde med museets afdelinger for Publikum & Formidling og Undervisning & Læring og at bedrive forskning og varetage opgaver i forhold til samlingen. Vi er en mindre enhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af lokaliteter, og alt foregår i dialog med kunstenhedens øvrige medarbejdere. Lejlighedsvis tilstedeværelse på Kunstmuseet i Tønder kan derfor også forekomme.

Vi kan tilbyde dig

  • et arbejde i en ung kunstenhed med høje ambitioner, hvor der er gode mulighed for at præge arbejdsgange og relationer
  • at arbejde med et bredt kunstfagligt ansvarsområde, men med plads til og prioritering af særlige interesser og kompetencer, også med henblik på forskning
  • et job med mange og gode kolleger, også uden for dit fagområde, der står parat til at samarbejde med dig 

Vi forventer at du

  • har en kandidatgrad i kunsthistorie inden for det 19. århundredes kunst, gerne en ph.d.
  • kan og vil mundtlig såvel som skriftlig formidling af kunst til alle målgrupper, også på SoMe.
  • har erfaring med kuratering og gennemførelse af særudstillinger – gerne i samarbejde med andre institutioner i ind- og udland
  • ønsker at være med til at udvikle kunstenhedens visioner og strategier
  • har stærke sproglige kompetencer, også gerne i tysk
  • har kørekort til personbil

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes telefonisk til enhedsleder Tine Blicher-Moritz på tlf. 65 370 880 eller på mail: tibl@msj.dk.

Vedlæg gerne ansøgningen et eksempel på en forskningsartikel, du har udgivet.

Søg stillingen her senest 12. november 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 46 eller 47 2021.

Publiceret:
15/10/2021