Museumsinspektør til Danefæ på Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 30-11-2023

Nationalmuseet oplever en stor og stigende interesse for detektorarkæologi i hele landet, og det betyder, at vi modtager spændende genstandsmateriale til danefævurdering. Er du arkæolog og glad for at se mange genstande, så skal du søge denne stilling.

Arbejdsområde

I disse år indkommer over 18.000 genstande årligt til danefævurdering. Genstandene indkommer løbende til vurdering, er det vigtigt at have et godt overblik samt fokus på detaljen.

En væsentlig del af materialet udgøres af genstande fra bronzealder, jernalder og middelalderlige mønter, dog indkommer også genstande fra stenalder til middelalder og alt fra romerske mønter til mønter frem til 1536, samt efterreformatoriske skattefund.

Som en af Nationalmuseets registratorer er du med til at sikre gode data til fremtidig forskning og formidling af Danmarks forhistorie. De væsentligste arbejdsområder vil være registrering og vurdering af genstande fra oldtid og numismatik. Det er forventet, at du også kan tage ud i landet og vurdere danefæ. Danefæ er en myndighedsopgave på Nationalmuseet, og du forventes derfor at yde en god service over for borgerne.

Din ansættelse som museumsinspektør er i enheden Samlinger. Samlingsenheden arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis. Samlinger fokuserer på at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger ved sidemandsoplæring, men arbejdet foregår i høj grad også på digitale platforme. Du vil desuden blive central i udviklingen af it-infrastruktur de kommende år.

Det er vigtigt for Nationalmuseet, at samlingerne bliver bragt i spil, hvorfor det vil være en fordel også at kunne formidle og se de gode historier. Derudover vil det blive vægtet, at du kan opbygge et godt samarbejde med museerne med arkæologisk ansvar landet over.

Der er ikke knyttet forskningsforpligtelser til stillingen.

Vi søger en kollega, der med ihærdighed og godt humør har lyst til at indgå i et team med fokus på hurtig, effektiv og præcis opgaveløsning, og som arbejder målrettet med løbende effektivisering af alle arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring, hvor du får mulighed for at være med til at præge dit job. Nationalmuseet er kendetegnet ved en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatuddannelse inden for arkæologi eller lignende uddannelse.

Derudover vil der blive lagt vægt på, at du:

  • Har et stort kendskab til genstandsmateriale fra alle perioder i Danmarks forhistorie og middelalder
  • Har kendskab til numismatik
  • Kan identificere arkæologiske genstande
  • Kan bevare overblikket i en travl hverdag og er en dygtig registrator
  • Har ordenssans og er systematisk og nøjagtig i din opgaveløsning
  • Har gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i kollegiale fællesskaber
  • Har erfaring med og kompetencer ift. at arbejde med databaser
  • Behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære ansættelsessted er i Prinsens Palæ i København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Nationalmuseet skal endvidere have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2024 eller snarest derefter. 

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 30. november 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos museumsinspektør Line Højberg Bjerg på tlf.: 4120 6033, mail line.bjerg@natmus.dk eller samlingschef Bobo Krabbe Magid på tlf. 4120 6217, mail: bobo.magid@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
21/11/2023