Museumsinspektør til Industrimuseet

Ansøgningsfrist: 30-05-2022

Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus opslår hermed en fuldtidsstilling (37 t/u) som museumsinspektør. Du vil som inspektør få et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens, og hvor samarbejde, udvikling og fleksibilitet samt service bliver prioriteret højt.

Om jobbet:

Du vil få det daglige ansvar for det ene af museets to hovedområder, nemlig fabriks- og industrihistorien, herunder indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning, samt det fortsatte arbejde med at profilere museet som et nationalt industriminde og et af Danmarks nationale seværdigheder. Du vil også få ansvar for udviklingen af Krudtværksmuseet, der er det eneste af sin art i Europa med stadig fungerende maskiner og værksteder. Vi lægger desuden vægt på at fastholde og udvikle det nationale og internationale netværk, herunder et spændende lokalt samarbejde med Frederiksværks musik- og kulturhus.

I de kommende år skal to markante protoindustrielle bygninger, nemlig Trækulsbrænderiet samt Svovl- og Salpetermagasinet, bringes i spil. Formidlingen skal videreudvikles, og i disse bygninger skal der åbnes nye udstillinger, inklusiv publikumsfaciliteter med butik og billetsalg. Du vil blive involveret i opgaven med at få den eksterne finansiering på plads. For enden af en nyetableret ”Museumsgade” skal der i en senere fase etableres en udstilling om den nyere tids industrihistorie i en tredje historisk bygning. De forskellige attraktioner bindes sammen ved hjælp af ”Museumsgaden” og et nyt adgangssystem til Krudtværksmuseet.

Museets markedsføring og synlighed skal styrkes. Det skal ske ved en fokuseret indsats, hvor eksponeringen på de sociale medier øges, vores website gentænkes og med en målrettet indsats i de trykte og elektroniske medier. Det stiller også krav om bedre lokal skiltning og etableringen af et nyt indgangsparti til museet. De enkelte huse og værksteder på Krudtværksområdet føres tilbage til deres oprindelige funktioner, tekster og plancher skal revideres. Den rette ansøger vil med andre ord få en enestående mulighed for selv at sætte et markant aftryk på museets udvikling over de næste mange år.

Om dig:

Du har en relevant akademisk baggrund som enten historiker, etnolog eller lignende. Du er serviceminded og fleksibel, kan arbejde selvstændigt og er i stand til at holde mange bolde i luften på én gang. Du er velformuleret på skrift og i tale. Du har lyst og mod på at arbejde for en kulturinstitution, som hurtigt omstiller sig for at imødekomme fremtidige udfordringer.

Du har erfaring med en bred palette af IT-opgaver og er klar til at blive ansvarlig for museets interne systemer. Du er skarp på kommunikation og kan håndtere løbende opdateringer og input til museets web og SoMe.

Om Industrimuseet:

Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus er et selvejende og statsanerkendt kulturhistorisk museum med hjemsted i Halsnæs Kommune. Det er museets opgave at sikre kulturarven i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Museets geografiske ansvarsområde er Halsnæs Kommune. Museets emnemæssige ansvarsområde er nyere tid med følgende to specialer: Fabriks- og Industrivirksomhed samt Knud Rasmussens liv og virke nationalt og internationalt.

Industrimuseet Frederiks Værk er en arbejdsplads med fokus på samarbejde og udvikling. Vi er en organisation, hvor ledere og medarbejdere tør tage ansvar og er parate til at gå nye veje. Vi prioriterer et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, og du får en række engagerede kolleger, der i dagligdagen lægger vægt på en let og humoristisk omgangstone.

Du kan læse mere om Industrimuseet Frederiks Værk på www.indmus.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen forventes besat pr. 1. september 2022.

Lønnen forhandles ud fra dine kvalifikationer med udgangspunkt i gældende overenskomst for akademikere og principperne i Ny Løn. Vi gør opmærksom på, at museet indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Organisatorisk vil du blive ansat i Halsnæs Kommune. Du vil til daglige være udlånt til museet. Du refererer direkte til museumschefen. Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte museumschef Frank Allan Rasmussen på far@indmus.dk eller 30310083.

Ansøgningsfrist er mandag den 30. maj 2022. Samtalerne forventes afholdt i uge 24.

Generelt:

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Publiceret:
14/05/2022