Museumsinspektør til Kroppedal Museum

Ansøgningsfrist: 19-04-2023

Kroppedal Museum søger en museumsinspektør til museets arkæologiske afdeling. Stillingen er på 37 timer ugentlig og med tiltrædelse senest 1. juni 2023.

Om jobbet

Dine primære arbejdsopgaver vil være, varetagelse af bygherrebetalte arkæologiske udgravninger, suppleret med forvaltning af museumslovens kapitel 8 og andet museumsarbejde.

Du skal kunne påtage dig ledelse af arkæologiske udgravninger, og administrative opgaver i forbindelse med udgravningerne.

Som museumsinspektør får du en bred berøringsflade med bygherrer, planmyndigheder og Slots- og Kulturstyrelsen, og du skal være indstillet på, at gå til dette samarbejde professionelt og sagligt, samt have øje for god forvaltningsskik.

Kvalifikationer

Vi forventer at du har en kandidatgrad i arkæologi.

At du har betydelig udgravningserfaring, og erfaring med bearbejdning af udgravningsdata, og udarbejdelse af beretninger samt bygherrerapporter.

At du brænder for feltarkæologien og kan se dig selv på udgravning i mange år fremover.

Da vi er et lille museum med mange arbejdsopgaver, søger vi en fleksibel, pragmatisk og robust kollega, der kan samarbejde med forskellige faggrupper, og mennesker i forskellige ansættelsesforhold, amatørarkæologer samt venneforeninger.

Det er en forudsætning at du har kørekort (B) og adgang til en bil.

Praktisk

Ansøgningen sendes til kontakt@kroppedal.dk, senest den 19. april. Medsend gerne en kopi af, en beretning og en bygherrerapport du har skrevet som bilag til ansøgningen.

Samtaler vil finde sted den 26. april.

Kroppedal Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum beliggende i Taastrup i Vestskoven. Museet har det arkæologiske ansvar for 15 kommuner rundt om København, og er museum for Arkæologi, Nyere Tid og Astronomihistorie. Vi er i alt 25 ansatte, heraf fem fastansatte faginspektører indenfor vores tre områder.

Løn- og ansættelsesvilkår Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen vil være med ansættelsesstart hurtigst muligt dog senest 1. juni. Du skal tage mindst tre ugers sammenhængende sommerferie i juli måned 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør, leder af arkæologisk afdeling Lotte Reedtz Sparrevohn, telefon 43 30 30 05 /61 55 62 81

eller Museumschef Mads Thernøe, mads.thernøe@kroppedal.dk, telefon 43 30 30 02.

Publiceret:
05/04/2023