Museumsinspektør til Moesgaard Museum

Ansøgningsfrist: 02-04-2024

Museumsinspektør til sagsbehandling til Moesgaard Museums arkæologiske afdeling.

Moesgaard Museums arkæologiske afdeling går en spændende tid i møde med flere forandringer, der skal gøre os bedre rustet til at varetage museets opgaver.

Vi søger en person, der får ansvaret for den administrative sagsbehandling i forbindelse med varetagelsen af den bygherrebetalte arkæologiske virksomhed (Museumsloven Kap. 8) herunder bygherrekontakt, oprettelse af sager, budgetlægning, regnskab, digital afslutning af sager i F&F og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). Som led i opgavevaretagelsen indgår desuden projektstyring af de arkæologiske udgravninger herunder planlægning af opstart, mandskabsfordeling, beretningsafvikling etc.

Arbejdet vil foregå i tæt dialog med afdelingens faglige teamledere, museets administration og afdelingslederen. Der vil være mulighed for at bidrage til områdets faglige udvikling, til faglige diskussioner omkring opgavernes løsning samt udvikling og evaluering af afdelingens arbejdsgange og metoder.

Har du lyst til at deltage i denne spændende udvikling og blive en del af et kompetent hold på over 20 arkæologer og en historiker, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det måske dig, vi søger.

Der er tale om en stilling, der har reference til afdelingslederen.

Moesgaard Museum

Moesgård Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum for arkæologi og etnografi. Museet har arkæologisk ansvarsområde i Aarhus, Odder, Favrskov og Samsø

Kommuner. Derudover arbejder museet med arkæologiske forskningsudgravninger i hele landet i samarbejde med de relevante ansvarshavende museer, ligesom museet har et tæt samarbejde med Aarhus Universitets afdeling for arkæologi. Moesgård

Museum varetager det marinarkæologiske ansvar ud for Region Midtjyllands østkyst, samt de tilgrænsende vådområder inde i land. Museet er et af de 10 museer, der på vegne af Kulturstyrelsen varetager tilsynet med de fredede fortidsminder.

Arkæologisk afdeling er opdelt i en række faglige teams med hver sin teamleder (ældre stenalder, yngre stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid/middelalder/nyere tid foruden nærorientalsk arkæologi). Museet ønsker at de arkæologiske ansvarsopgaver skal have en tydelig profil i det danske museumslandskab med fokus på metodeudvikling og bidrag til væsentlige forskningsproblemstillinger inden for museets overordnede satsninger.

Jobbet

Du bliver en del af et team med fagligt kompetente kolleger, der løser opgaver inden for:

  • Arkæologiske udgravninger
  • Forskning
  • Formidling

Dig

Vi søger en arkæolog, der arbejder selvstændigt, udviser fleksibilitet og trives godt i samarbejde med andre. Du brænder for dit fag og den vigtige rolle, der ligger i kapitel 8-arbejdet og varetagelsen af kulturarven. Du kan håndtere flere opgaver sideløbende, er systematiker og bevarer overblikket i en travl hverdag.

Du er uddannet arkæolog på kandidat- eller ph.d.-niveau. Vi forventer, at du har dokumenteret administrativ erfaring og solidt kendskab til Museumsloven og SLKS’s forvaltning heraf.

Du tilbydes

Et spændende job med faglige udfordringer i en kreativ verden med højt til loftet og store ambitioner. Arbejdsstedet er på Moesgaard Museum. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt i gennemsnit. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomsten for akademikere i staten, en række personalegoder og en aktiv personaleforening. Tiltrædelse snarest.

Er det dig?

Så send din ansøgning og udførligt CV senest tirsdag d. 2. april 2024. Alle henvendelser behandles fortroligt. Der vil indgå test i forløbet. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 15 og 16.

Moesgaard er en selvejende institution, som omfatter Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus samt Odder og Samsø museer.

Moesgaard er et arkæologisk og etnografisk specialiseret museum med internationalt anerkendte udstillinger og 3-400.000 årlige besøgende. Museet bedriver forskning i ind- og udland.

Moesgaard er arbejdsplads for over 300 museums- og universitetsansatte, og har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Moesgaard har tre stjerner i Michelins grønne rejseguide.

Se mere på www.moesgaardmuseum.dk.

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at arbejde på Moesgaard, så kan du her høre, hvad vores medarbejdere siger om at arbejde på Moesgaard.

Søg stillingen

Publiceret:
03/03/2024