Museumsinspektør til Nationalmuseet (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 12-01-2024

Nationalmuseets forskning er i stadig udvikling. Netop nu søger de en museumsinspektør til at assistere i forbindelse med tilrettelæggelsen af forskningsprojekter inden for forhistorisk arkæologi. Du vil blive tilknyttet enheden Oldtid, Middelalder og Renæssance, som er del af afdelingen Forskning, Samling og Bevaring. Du vil indgå i enhedens stærke team af forskere, museumsinspektører og studentermedhjælpere, som varetager en bred vifte af opgaver.

Arbejdsområde

Opgaverne er varierende, men vil primært bestå i en række grafiske, visuelle og formidlingsmæssige opgaver, herunder særligt opgaver med relation til stenalder og vikingetid. Derudover skal du løse ad hoc-opgaver, eksempelvis bidrag til opbygning af databaser og hjemmesider samt GIS-registreringer.

Arbejdsopgaverne vil primært være:

  • Grafiske og visuelle opgaver i forbindelse med diverse publiceringer af forskningsresultater
  • Forespørgsler og formidlingsopgaver – særligt med relation til stenalder og vikingetid
  • Opbygning af hjemmesider og databaser for enhedens forskningsprojekter
  • GIS-registreringer og grafiske illustrationer til diverse publikationsformater

Stillingen rummer ikke mulighed for egen forskning.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en kandidatgrad i arkæologi eller lignende. Vi arbejder med deadlines, og forventer derfor, at du kan holde flere bolde i luften samtidig.

Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du har:

  • Betydelig erfaring og stærke kvalifikationer mht. grafik og visualisering af arkæologiske data og genstande. Herunder arbejde med InDesign, Illustrator, Photoshop og 3D-platforme 
  • Kendskab til databasestrukturer, som eksempelvis Excel og Access samt udvikling af hjemmesider til enhedens større forskningsprojekter 
  • Lyst til at udvikle og nytænke enhedens grafiske output og visuelle format i forbindelse med publiceringen af diverse artikler og monografier
  • Erfaring med øvrigt museumsarbejde
  • Udprægede samarbejdsevner ift. såvel interne som eksterne parter, herunder fra projektarbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten. Stillingen er ikke omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved bl.a. museer under Kulturministeriet.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset frem til den 31. august 2025.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job ogskal være museet i hænde senest fredag den 12. januar 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos seniorforsker Lasse Sørensen, tlf. 4120 6164, lasse.sorensen@natmus.dk eller forskningschef Michael Andersen, tlf. 4120 6110, michael.andersen@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
26/12/2023