Museumsinspektør til Samlinger (barselsvikariat)

Ansøgningsfrist: 01-02-2022

Er du interesseret i at få sat Nationalmuseets genstande fra Danmarks Middelalder og Renæssance i spil over for vores publikum, fagfæller og kollegaer? Er du vedholdende i opklaring af genstandshistorik, har overblik over udlån og kan du lide at arbejde tværfagligt og på tværs af organisationen, ordne, registrere og aktivere din viden til publikum samt være med til at skabe formidlingsmæssige overskrifter? Og vil du være med til at understøtte Nationalmuseets strategiske fokus, der sætter publikum først? Så søg stillingen som museumsinspektør ved Nationalmuseets enhed Samlinger.

Samlinger er en nyoprettet enhed fra 2019, som arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis til gode arbejdsprocesser i samlingsforvaltning. Samlinger arbejder med at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger både på digitale platforme og ved sidemandsoplæring. Samtidig skal fremtidens samlingsmedarbejder også arbejde på at videreudvikle digitalisering på forskellige platforme i et tværgående samarbejde med museets andre enheder og samlingsmedarbejdere. Det er vigtigt for Nationalmuseet, at samlingerne bliver bragt i spil konstant, hvorfor det vil være en fordel også at kunne formidle og se de gode historier, der gemmer sig blandt museets mange genstande.

Arbejdsområde
Den nye samlingsmedarbejder vil blive forankret i enheden Samlinger, som en del af Samlingers koordinator-team, hvor en af de primære opgaver blandt andet bliver varetagelse af genstandssamlingerne fra Danmarks Middelalder og Renæssance. Samtidig vil der være samlingsopgaver på tværs af alle Nationalmuseets samlinger, som museumsinspektøren forventes at indgå i. Du skal have erfaring fra samlingsforvaltning på museer, arkiver eller lignende. Desuden bør du have et generelt kendskab til den materielle kultur fra perioden.

De primære arbejdsopgaver er, at

 • Varetage samlingsforvaltning af genstandssamlingerne fra Danmarks Middelalder og Renæssance
 • Koordinere udlån af genstande
 • Koordinere udstillingspleje sammen med kolleger på tværs af andre afdelinger
 • Besvare generelle henvendelser og indgå i tværgående projekter
 • Bruge din viden om museets samlinger til at understøtte forskningsprojekter samt formidlingen på museets besøgssteder, mediehus og andre formidlingsaktiviteter
 • Varetage bred og folkelig formidling af de gode historier fra samlingerne på Nationalmuseet

Kvalifikationer
Du har en kandidatuddannelse inden for arkæologi, historie eller tilsvarende.

Herudover forventer vi, at du: 

 • Erfaring fra samlingsarbejde på museum, arkiv eller lignende
 • Har interesse og evne for og gerne erfaring med digitalisering
 • Har omhu og styr på detaljerne uden at fortabe dig i dem
 • Har engagement og godt humør
 • Er empatisk og evner at motivere og skabe arbejdsglæde blandt dine kolleger
 • Sætter en ære i at have overblikket
 • Har mod på at formidle historier fra samlingerne
 • Er omstillingsparat i forhold til fremtidige opgaver

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Det primære ansættelsessted er Frederiksholms Kanal 12 i København. Du vil jævnligt også skulle arbejde i Brede. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen er tidsbegrænset til perioden 15. marts 2022 – 1. marts 2023.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 1. februar 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos samlingschef Bobo Krabbe Magid på tlf. 41 20 62 17 / mail: bobo.magid@natmus.dk eller museumsinspektør Marie Laursen på tlf. 41206116 / mail: marie.t.laursen@natmus.dk

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Læs mere her.

Publiceret:
21/01/2022