Museumsinspektør til Samlinger – De Krigshistoriske Samlinger på Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 31-08-2023

Nationalmuseet søger en museumsinspektør til en nyoprettet stilling i Samlinger. Er du krigshistorisk interesseret, så er dette chancen for at få en hverdag omgivet af de vildeste genstande fra stagevåben, faner og uniformer. De meget omfattende samlinger er fra det tidligere Orlogsmuseum og Tøjhusmuseum samt fra Frihedsmuseet – i dag omtalt som De Krigshistoriske Samlinger.  

Tøjhusmuseets samlinger går flere hundrede år tilbage, men bygger i sin grundstamme på Den historiske Våbensamling fra 1838. Samlingen er løbende udvidet med diverse større og mindre samlinger, hvorfor man i dag har genstande fra stort set alle områder af forsvarets virke, herunder våben, uniformer, fly relaterede genstande, sanitet etc.

Orlogsmuseets samling er af noget nyere dato, men kernen er søværnets gamle modelsamling, men der er også genstande fra det maritime område.

Frihedsmuseets samling består hovedsageligt af genstande fra Danmarks frihedskamp og et stort arkiv.

Samlingsenheden arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis. Samlinger fokuserer på at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger ved sidemandsoplæring og arbejdet med digitale platforme. Du vil også blive central i udviklingen af it-infrastruktur for disse samlinger de næste par år.

Du vil komme til at arbejde sammen med Nationalmuseets forskningsenheder i dagligdagen for at stille samlingerne til rådighed for forskning. Det er vigtigt for Nationalmuseet, at samlingerne bliver bragt i spil, hvorfor det vil være en fordel også at kunne formidle og se de gode historier, der gemmer sig blandt museets mange genstande. Stillingen skal understøtte Nationalmuseets strategiske fokus, der sætter publikum først og får genstande ud i landet.

Arbejdsområde

De primære arbejdsområder vil være samlingsopgaver i de krigshistoriske samlinger.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at

 • Varetage samlingsforvaltning, herunder indsamling, registrering, deaccession, ind- og udlån
 • Besvare generelle henvendelser og indgå i tværgående projekter
 • Bruge din viden om museets samlinger til at understøtte forskningsprojekter samt formidlingen på museets besøgssteder, i museets mediehus og i forbindelse med andre formidlingsaktiviteter

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse inden for historie, etnologi eller tilsvarende.

Herudover forventer vi, at du:  

 • Har beskæftiget dig med materiel kultur inden for krigshistorie
 • Har interesse og evne for og gerne erfaring med digitalisering
 • Er interesseret i samlingsarbejde på museum, arkiv eller lignende
 • Har styr på detaljerne uden at fortabe dig i dem
 • Har engagement og godt humør
 • Er empatisk og evner at motivere og skabe arbejdsglæde blandt dine kolleger
 • Er god til at samarbejde på tværs og med forskellige faggrupper
 • Sætter en ære i at have overblikket
 • Har mod på at formidle historier fra samlingerne
 • Er omstillingsparat i forhold til fremtidige opgaver

Da vores arkivalier er på dansk, og da arbejdssproget i vores registreringssystemer er dansk, er det en forudsætning, at du mestrer dansk. Det vil være en fordel at have kørekort.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring, hvor du får mulighed for at være med til at præge dit job. Nationalmuseet er kendetegnet ved en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære arbejdssted er Nebelongs bygning (Frederiksholms Kanal 29) i København. Du må jævnligt forvente at arbejde i magasiner, der ligger på forskellige lokaliteter på Sjælland. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Nationalmuseet skal endvidere have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat 1. november 2023 eller snarest derefter.  

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 31. august 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos samlingschef Bobo Krabbe Magid på tlf. 4120 6217, mail: bobo.magid@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
03/08/2023