Museumsinspektør til Samlinger på Nationalmuseet (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 12-01.2024

Er du interesseret i Nationalmuseets genstande og arkiver, så er der en enestående mulighed for at arbejde på tværs af museets samlinger de næste år. Kan du lide at opklare sager, hvor svarene skal findes i arkiver, gamle protokoller eller hos erfarne kollegaer – så søg denne stilling.

Den nye museumsinspektør vil arbejde med samlinger i Antiksamlingen, samt samlingerne fra Østasien, Sydøstasien, Centralasien samt Indre Asien og skal virke som vikar for frikøbte forskere og museumsinspektører. Desforuden vil der være andre tværgående samlingsopgaver. Begge samlinger har deres oprindelse i Kunstkammeret, og blev i 1800- og 1900-tallet formet både af store ekspeditioner, arkæologiske udgravninger og private samlere. Samlingerne er i dag aktive i såvel forsknings-, som formidlingssammenhæng.

Antiksamlingen rummer genstande fra oldtidskulturerne ved Middelhavet, særligt Grækenland, Rom, Ægypten og den Nære Orient. Nationalmuseets øst-, sydøst-, central- og de indre asiatiske samlinger er meget omfattende og udgør en central del af Etnografisk Samling.

Arbejdsområde

Den nye samlingsmedarbejder vil blive forankret i enheden Samlinger, som en del af enhedens koordinator-team, hvor de primære opgaver bliver at indgå den i daglige drift i Antiksamlingen og Etnografisk Samling, herunder besvare henvendelser og varetage genstandssamlingerne.

Samlinger er en enhed, som arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis til gode arbejdsprocesser i samlingsforvaltning. Samlinger arbejder med at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger både på digitale platforme og ved sidemandsoplæring. Samtidig skal fremtidens samlingsmedarbejder også arbejde på at videreudvikle digitalisering på forskellige platforme i et tværgående samarbejde med museet andre enheder og samlingsmedarbejdere. Det er vigtigt for Nationalmuseet, at samlingerne bliver bragt i spil konstant, hvorfor det vil være en fordel også at kunne formidle og se de gode historier, der gemmer sig blandt museets mange genstande.

De primære arbejdsopgaver er, at

 • Varetage samlingsforvaltning af genstandssamlingerne
 • Besvare generelle henvendelser og indgå i og understøtte tværgående projekter
 • Koordinere studiebesøg og udlån af genstande
 • Koordinere udstillingspleje sammen med kolleger på tværs af andre afdelinger
 • Assistere de frikøbte forskere i deres projekter

Kvalifikationer

Du har en kandidatuddannelse indenfor asienstudier, klassisk arkæologi, nærorientalsk arkæologi, assyriologi, ægyptologi eller tilsvarende. Derudover vil der blive lagt vægt på, at du:

 • Har erfaring med samlingsforvaltning på museer, arkiver eller lignende
 • Har flair for materialitet
 • Kan finde fornøjelse i at registrere og digitalisere
 • Er serviceminded og selvstændig i arbejdet
 • Har gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i kollegiale fællesskaber
 • Besidder ordenssans og er systematisk og nøjagtig i din opgaveløsning
 • Har mod på praktiske opgaver og kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • Behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring, hvor du får mulighed for at være med til at præge dit job. Nationalmuseet er kendetegnet ved en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære ansættelsessted er i Prinsens Palæ i København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 12. januar 2024.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos museumsinspektør Rikke Ruhe tlf.: 4120 6030, mail: rikke.ruhe@natmus.dk eller samlingschef Bobo Krabbe Magid på tlf. 4120 6217, mail: bobo.magid@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
27/12/2023