Museumsinspektør til Samlinger på Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 24-02-2023

Nationalmuseet søger en museumsinspektør til en nyoprettet stilling i Samlinger. Den nye museumsinspektør skal understøtte samlingsarbejde på tværs af Nationalmuseet, men have særligt fokus på oldtidens samlinger og nyere tid og verdens kulturer – især de arktiske samlinger, men på sigt også nyere tids samlinger. Den nye kollega vil også blive central i udvikling af it-infrastruktur for disse samlinger de næste par år.

Samlinger arbejder på tværs af hele museet med alt fra udlån til registreringspraksis til gode arbejdsprocesser i forvaltning. Samlinger fokuserer på at fastholde viden om Nationalmuseets righoldige samlinger både på digitale platforme og ved sidemandsoplæring. Den nye museumsinspektør vil arbejde meget tæt sammen med Nationalmuseets forskningsenheder i dagligdagen for at stille samlingerne til rådighed for forskning. Det er vigtigt for Nationalmuseet, at samlingerne bliver bragt i spil, hvorfor det vil være en fordel også at kunne formidle og se de gode historier, der gemmer sig blandt museets mange genstande. Stillingen skal understøtte Nationalmuseets strategiske fokus, der sætter publikum først og får genstande ud i landet.

Danmarks Oldtid rummer genstande fra de ældste tider til vikingetidens slutning omkring 1050 e.Kr. inklusiv et omfattende arkiv med indberetninger og rapporter om udgravninger og arkæologiske fund. I disse tider er der et stort fokus på udvikling af klare procedurer for samlingsforvaltningen med henblik på at styrke tilgængeliggørelsen af genstande og arkiver for forskning og formidling – herunder at etablere målrettede projekter med henblik på digitalisering og registrering af billed- og arkivmateriale.

Etnografisk Samling rummer etnografiske og arkæologiske genstande hovedsageligt fra ikke-europæiske kulturer samt arktiske folk. I disse år er der et stort fokus på de etnografiske genstandes betydning for samlingernes oprindelsessamfund, og vi arbejder konstant på udvikling af nye samarbejdsformer og metoder til at bringe samlingerne ud gennem fx digitalisering. I de kommende år vil der især være stort fokus på samlingsarbejde med de arktiske samlinger.

Arbejdsområde

De primære arbejdsområder for den nye museumsinspektør vil være inden for Danmarks Oldtid og Etnografisk Samling. Samtidig vil der være samlingsopgaver på tværs af alle Nationalmuseets samlinger, som museumsinspektøren forventes at indgå i, herunder udvikling af it-infrastruktur.

Museumsinspektøren vil have mulighed for at deltage i forskningsprojekter i det omfang, der er ekstern finansiering til det.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at

 • Varetage samlingsforvaltning af genstandssamlingerne fra Danmarks Oldtid  
 • Varetage samlingsforvaltning af genstandssamlinger fra Etnografisk Samling
 • Besvare generelle henvendelser og indgå i tværgående projekter
 • Bruge din viden om museets samlinger til at understøtte forskningsprojekter samt formidlingen på museets besøgssteder, mediehus og andre formidlingsaktiviteter

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse inden for arkæologi, antropologi, historie eller tilsvarende.

Herudover forventer vi, at du: 

 • Har erfaring fra samlingsarbejde på museum, arkiv eller lignende
 • Har beskæftiget dig med materiel kultur
 • Har interesse og evne for og gerne erfaring med digitalisering
 • Har styr på detaljerne uden at fortabe dig i dem
 • Har engagement og godt humør
 • Er empatisk og evner at motivere og skabe arbejdsglæde blandt dine kolleger
 • Sætter en ære i at have overblikket
 • Har mod på at formidle historier fra samlingerne
 • Er omstillingsparat i forhold til fremtidige opgaver

Da vores arkivalier er på dansk, og da arbejdssproget i vores registreringssystemer er dansk, er det en forudsætning, at du mestrer dansk.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring, hvor du får mulighed for at være med til at præge dit job. Nationalmuseet er kendetegnet ved en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære ansættelsessted er Frederiksholms Kanal 12 i København. Du vil jævnligt også arbejde i Brede. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 24. februar 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos samlingschef Bobo Krabbe Magid på tlf. 4120 6217, mail: bobo.magid@natmus.dk (i uge 8) eller hos vicedirektør Lars Højer på tlf. 4120 6905 (i uge 7).

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
15/02/2023