Museumsinspektør til UNESCO-samarbejde i Grønland (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 19-10-2022

Nationalmuseet søger en museumsinspektør til formidlingsarbejde i det grønlandske kulturarvsområde Aasivissuit-Nipisat, et UNESCO-område, som har opnået sin status i kraft af den rige arkæologiske kulturarv i landskabet. Stillingen udspringer af et aktuelt samarbejde mellem Qeqqataa Kommunia, UNESCO og Nationalmuseet og har baggrund i Nationalmuseets og Grønlands Nationalmuseums fælles forskningsprojekt, Activating Arctic Heritage (AAH). Fra 2019-2023 udforsker de to museer arkæologiske lokaliteter i kulturarvsområdet, og i samarbejde med kommunen, UNESCO-området, Sisimiut Museum og flere andre lokale aktører udvikler AAH fortællinger, formidlingsbårne dialoger og indhold til at styrke formidlingen af områdets kulturhistorie. 

Arbejdsområde

De primære arbejdsopgaver er:

 • Udvikling og implementering af formidling i form af produktion af publikationer, skilte og museumsudstillinger i samarbejde med lokalmuseum og site manager i Qeqqataa Kommunia.
 • Udvikling og forankring af forskningsaktiviteter i samarbejdsfeltet mellem site manager i UNESCO-området Aasivissuit – Nipisat, lokalmuseet, Grønlands Nationalmuseum samt øvrige aktører.
 • Bidrag til bevarings- og moniteringstiltag, der kan sikre en bæredygtig udvikling af bopladser og enestående universelle værdier i verdensarvsområdet, især i forbindelse med øget turisme.

Stillingen er forankret i forskningsenheden Nyere Tid og Verdens Kulturer, der bl.a. rummer forskere tilknyttet Nationalmuseets arktiske samlinger.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på:

 • En videregående uddannelse inden for arkæologi, historie, antropologi, kulturhistorisk rettet naturvidenskab eller lignende.
 • Indsigt i arbejdet med forvaltning af fortidsminder, gerne i arktiske områder.
 • Erfaring med projektstyring
 • Erfaring i formidling og outreach på mange platforme, herunder on-site i landskaber.
 • Erfaring med koordinering af og samarbejde med kultur- og forskningsinstitutioner i Grønland og Danmark.

Herudover forventer vi, at du: 

 • Har omhu og styr på detaljerne uden at fortabe dig i dem
 • Har engagement og godt humør
 • Er empatisk og evner at motivere og skabe arbejdsglæde blandt dine kolleger og samarbejdspartnere
 • Sætter en ære i at have overblikket

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under løbende forandring. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære ansættelsessted er Nationalmuseet i København. Der vil forekomme ophold af længere varighed i Grønland, Sisimiut og omegn. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen er tidsbegrænset til perioden 1. december 2022 – 31. december 2025.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 19. oktober 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos forskningschef Christian Sune Pedersen på tlf. 41 20 62 00 / mail: christian.sune.pedersen@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
06/10/2022