Museumsinspektører/kirkekonsulenter, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 13-08-2021

Nationalmuseet søger tre museumsinspektører/kirkekonsulenter til museets lovbundne konsulentarbejde over for de kirkelige myndigheder vedrørende kirkebygninger, kirkeinventar, kirkegårde og kirkeomgivelser. Stillingerne, som hører under museets enhed Middelalder, Renæssance og Numismatik, er ledige til besættelse snarest muligt.

Arbejdsområde
Du bliver del af et team af kirkekonsulenter. Arbejdet vil omfatte rådgivning af de kirkelige myndigheder i antikvariske spørgsmål. Der behandles mere end 800 sager om året.
Kirkekonsulenterne arbejder tæt sammen i et team, som er karakteriseret ved høj faglighed, gensidig støtte og en uformel omgangsform. Teamet har tilknyttet en sekretær og et antal studentermedhjælpere. Forskningschefen for Middelalder, Renæssance og Numismatik er chef for kirkekonsulentfunktionen.

Kvalifikationer
Du skal have en kandidatgrad i f.eks. middelalderarkæologi, historie og kunsthistorie eller være uddannet som arkitekt eller have tilsvarende kvalifikationer. Du skal have omfattende viden om den kirkelige kulturarv og gerne tillige erfaring med antikvarisk arbejde.

Herudover vil vi lægge vægt på, at du:

  • Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
  • Har gode samarbejdsevner

Du skal have kørekort til personbil.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten.
Der vil være regelmæssig rejseaktivitet, da kirkekonsulenterne er aktive i hele landet i forbindelse med besigtigelser og møder med repræsentanter for menighedsråd og de kirkelige myndigheder.
Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Skriftlig ansøgning skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag 13. august 2021. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 33 og eventuelt uge 34.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Henriette Rensbro, mobil 41 20 61 22, henriette.rensbro@natmus.dk (indtil 6. august 2021) eller konservator Karin Vestergaard Kristiansen, mobil 41 20 64 85, karin.vestergaard.kristiansen@natmus.dk (26. juli til 13. august 2021).

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
02/08/2021