Museumsleder – Struer Museum

Ansøgningsfrist: 20-12-2021 kl. 23.59

Struer Museum søger en initiativrig, motiverende og alsidig museumsleder, der kan sikre udvikling, samarbejde og nytænkning i museets aktiviteter.

Museet formidler de mindste og de største historier med relation til Struer og omegn, men har særligt fokus på historien om Bang & Olufsen og egnens særlige lydkompetencer samt historien om det kulturelle miljø ved Limfjorden i første halvdel af 1900-tallet.

Struer Museum arbejder som statsanerkendt museum med udgangspunkt i museumslo-vens fem søjler: formidling, forskning, indsamling, registrering og bevaring og har fokus på arbejdet med lyd på tværs af museumssøjlerne.

Opgaven
Museumslederen bliver en del af et museum, hvor man spiller hinanden gode via åbenhed, samarbejde og en positiv tilgang til opgaverne, og hvor der er en gensidig erkendelse af, at man kan mere sammen end hver for sig.

Museumslederen skal være en ubetinget drivkraft for udvikling og fremgang og være klar til at udfordre etablerede og vante måder at gå til opgaverne på.

Den kommende leder skal være en stærk kommunikator, der kan sikre et godt samarbejde med såvel Struer Kommune som andre interessenter med henblik at sikre den fortsatte udvikling af museet.

Det er vigtigt, at museumslederen understøtter en kultur på museet hvor man hjælper hinan-den, og hvor alle bidrager i såvel de kreative processer som i den praktiske gennemførelse af museets aktiviteter og arrangementer.

Den kommende museumsleder skal have et sikkert blik for at skabe en varieret og dynamisk udstillingsplanlægning som kan tiltrække såvel de lokale borgere som turister. Samtidig skal museumslederen kunne prioritere de mange tiltag, ideer og aktiviteter, der løbende viser sig som muligheder for Struer Museum.

Museumslederen skal have god økonomisk forståelse og være garant for sikker økonomisty-ring af museet. Lederen skal have blik for – og løbende afsøge – mulige finansieringskilder til gennemførelse af aktiviteter på museet.

Museumslederen ansættes med reference til bestyrelsesformand Peter Petersen.

Personen
Museumslederen skal være en tillidsskabende og fremsynet leder, som via sit engagement, sin viden og sin nysgerrighed kan drive den fortsatte udvikling af Struer Museum. Dette indebærer blandt andet, at museumslederen kan balancere og drive kreative processer med høj grad af involvering af medarbejderne og samtidig har blik for i relevant omfang af skabe faste rammer for aktiviteterne.

Museumslederen er en holdspiller, som arbejder med udgangspunkt i, at inddragelse og fælles løsninger giver værdi og udvikling. Lederen skal være en synlig og nærværende leder, som kan repræsentere museet i meget forskellige sammenhænge – og med lige stor overbevisning og entusiasme.

Den kommende museumsleder er en dygtig og naturlig kommunikator, som trives med ”at snakke” med folk, og som dyrker netværk og relationer som en integreret del af sit DNA og kan fortælle ”den gode historie” om Struer Museum.

Det er vigtigt, at museumslederen har en åben, nysgerrig og modig ledelsesstil som grundlag for at sikre udvikling og fortsat fremgang. Lederen tager fat i udfordringerne – taler om dem og løser dem. Åbenhed og tillid er nøgleord for museumslederen som med sin faglighed også har den relevante ballast til at vurdere, om en given idé eller aktivitet inden for museets rammer har tilstrækkelig historisk værdi.

Kvalifikationer i øvrigt:

  • Det er en klar fordel med ledelsesmæssig erfaring, men for den rette kandidat kan det også være første lederstilling
  • Erfaring med formidling
  • Uddannelsesmæssig baggrund som historiker, etnolog eller lignende. Kandidater med anden baggrund kan med den rette erfaring også komme på tale.
  • Relevante professionelle netværk og kontaktflader.

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. marts 2022.

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. december 2021 kl. 23.59

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne bestyrelsesformand Peter Petersen, tlf. 40 45 65 69, eller adm. direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Publiceret:
29/11/2021