Museumsleder til Glud Museum

Ansøgningsfrist: 01-02-2024

Glud Museum søger en ny museumsleder, da den nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer på et større museum. Glud Museum er et statsanerkendt frilandsmuseum med en stærk base, men hvor der også er potentiale til mere.
Derfor er det en vigtig opgave at sikre den løbende museumsfaglige og organisatoriske udvikling af Glud Museum og tiltrække gæster, unge som gamle, med afsæt i den historiske faglighed. Der skal både udvikles inden for det faste budget, ved at tænke kommercielt og gennem fundraising.

Projekter med potentiale

Der er adskillige spændende projekter undervejs, hvor flere allerede har fuld eller delvis ekstern funding. Det gælder bl.a. sommerhuset Hobby, der skal åbne i sommeren 2024, et gennemgående formidlingsspor gennem de historiske huse, støttet af Insero Horsens, samt en kommende særudstilling om ’Stærk i troen’, hvor et bæredygtigt og cirkulært udstillingsdesign skal gøre det mere effektivt for museet at lave særudstillinger af høj faglig og æstetisk kvalitet.

Efter den seneste kvalitetsvurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen har bestyrelsen sat ekstra ind på forskning. Det er sket ved at oprette en midlertidig projektstilling, som vil blive varetaget på deltid af en tidligere leder af museet med reference til bestyrelsen.

Organisationen

Museet har en sund økonomi baseret på faste driftstilskud fra staten og fra Hedensted Kommune. Museet er ved at nå niveauet fra før Corona og havde i 2023 ca. 10.200 gæster og en omsætning på 7 mio. kr.
Det er et foreningsejet museum med en ulønnet bestyrelse. Den faste stab består af 18 medarbejdere, hvoraf fire af medarbejderne er akademikere. En meget stor gruppe frivillige yder en dedikeret indsats med drift, vedligeholdelse og levendegørelse af museet. Museet nyder stor lokal opbakning og har let ved at skabe netværk og partnerskaber lokalt.

Du vil som leder få ansvar for:

• Opfyldelse af museets mission og vision og de museumsfaglige krav, som
henholdsvis staten og kommunen stiller – og det, der skal til, for at skabe et attraktivt og tidssvarende museum
• Positiv og tydelig faglig og personlig ledelse af medarbejderne samt sikre at museet har de rette profiler og kompetencer til projekter og den løbende udvikling af museet
• Sikring af et motiverende miljø for de frivillige gennem gode rammer
• Sikre sammenhængskraften på tværs af organisationen – både i forhold til de ansatte og frivillige
• Sikker forvaltning af museets økonomi i overensstemmelse med de vedtagne budgetter og fondsmidler
• Sikre rammerne omkring forvaltning af bygninger, arealer og andre aktiver, herunder arbejdsmiljø og sikkerhed. Det gælder også rammerne omkring museets samlinger, herunder bevaring og indsamling og udvikling.
• Samspillet udadtil med Hedensted Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, de museumsfaglige miljøer, lokalmiljøet i Hedensted Kommune samt fonde og andre mulige donorer til museets projekter og aktiviteter
• Betjening af bestyrelsen med information, dagsordener og oplæg – både oplæg til drøftelser og oplæg til konkrete beslutninger

For at lykkes i stillingen vil det være en fordel, hvis du har:

• En relevant uddannelse
• Erfaring med ledelse af en alsidig medarbejdergruppe
• Evner at sætte retning og inspirere ved at tænke nyt
• Bred erfaring inden for de museumsfaglige grundpiller
• Kompetencer inden for udvikling, ledelse, partnerskaber, fundraising m.m.
• Stærke kommunikative kompetencer og erfaring med presse, sociale medier m.m.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har:

• En udadvendt og opsøgende personlighed – lyst og evne til at tale med alle
• God sans for orden, struktur og overblik – og en sikker fornemmelse af, hvordan du bedst sikrer museet succes gennem rettidig omhu ift. organisationen, eksterne samarbejdspartnere og fonde
• Evner at se potentialer i mennesker og projekter, og hvordan de bliver til virkelighed – også når hverdagen rammer
• God tæft – evnen til at vide, hvad det næste vigtige potentiale er – i kulturlivet, i lokalsamfundet og i kommunen, og hvilke netværk det er relevante

Ansættelsesproces

Du kan søge stillingen ved at sende en mail til job@gludmuseum.dkAnsøgningsfristen er 1. februar 2024 kl. 12.00.

Ansøgningen og CV sendes i en samlet PDF-fil til job@gludmuseum.dk.

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde afvikles 8.februar 2024. Derefter vil de kandidater, der går videre, gennemgå et testforløb. Anden samtalerunde afvikles 20. februar 2024.

De ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, kan få lejlighed til at afklare forventninger og få svar på
eventuelle spørgsmål på et personligt møde med formanden for Glud Museums bestyrelse og ved behov chef for Kultur, Vækst og Udvikling i Hedensted Kommune, Charlotte Walkusch, i perioden 9.-19. februar efter nærmere aftale.

Forud for anden samtalerunde får du tilsendt en opgave, som du skal fremlægge ved samtalen.

Vi forventer, at ansættelsesudvalget indstiller en kandidat til ansættelse til bestyrelsen
i forlængelse af anden samtalerunde. Vi forventer tiltrædelse den 2. april 2024.

Yderligere information

Museumslederen ansættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsesformanden. Der
regnes med ansættelse på overenskomstvilkår.

Lønnen aftales med bestyrelsen og administreres af Hedensted Kommune.

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand John S. Madsen på tlf. 2826 7900 eller den afgående museumsleder Kasper Rathjen på 93 97 30 82.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Publiceret:
09/01/2024