Museumsleder til Museum Give

Ansøgningsfrist: 09-02-2024

Museum Give søger målrettet og dynamisk museumsleder.

Museum Give er et statsanerkendt foreningsdrevet museum, hvor vi har besluttet en ny vision for museet. Den betyder, at der skal udvikles og laves nye udstillinger og nærværende formidling, samtidig med at museet er et lokalt kulturmødested.

Museum Give søger en leder, som kan forestå opbygningen og udviklingen af museets planlagte nye udstillinger, skabe tilpasninger i forhold til en evt. kommende museumsreform og hvor vi også undervejs arbejder for et aktivt og besøgsværdigt museum.

Lederen skal endvidere varetage ledelsen af museets daglige drift.

Vi tilbyder:

 • Et spændende ledelsesjob med fokus på etablering af nye udstillinger, nærværende formidling og samspil med nationale, regionale og lokale interessenter.
 • Et lederjob med stort fokus på vedkommende og spændende formidling af kulturhistorien for området.
 • Et lederjob, hvor opgaven også er at skabe en balance mellem udvikling af museet og fastholde interesse og engagementet omkring museet undervejs.
 • Et museum med stolte traditioner og med stor lyst til nytænkning og positionering som betydningsfuld lokal-museum i et samlet museumstilbud.
 • Et museum med fokus på aktiv og vedkommende formidling med henblik på at fastholde og udvikle et stærkt og opdateret museum såvel nationalt som regionalt og med respekt for en lokal forankring
 • En bestyrelse og en museumsforening, der aktivt ønsker at give deres bidrag til det fremadrettede og bidrage til at kvalificere et opdateret og aktivt museum.

Vi forventer en leder:

 • Med stor faglig indsigt, erfaring i ledelse af et museum og gerne ph.d. eller tilsvarende forskningsniveau. En leder, der kan stå i spidsen for arbejdet med processen herunder fundraisingen for at implementere museet nye vision om udstillinger og formidling samt national, regional og lokal forankring.
 • Der er dynamisk og løsningsorienteret. En leder med visioner og kreativitet, der samtidig evner at fokusere, prioritere, skabe handling og synlige resultater.  Gerne med blik for og erfaring med styring af projekter, foundraising, processer og økonomi.
 • Der er udadvendt, synlig og «folkelig» tilgang til mennesker. – Mestre det at møde mennesker på en nærværende og menneskelig måde – mestre dialogen med alle.
 • Der kan tage lederskab og være retningssættende ud fra en motiverende, lyttende, inddragende og empatisk tilgang. Herunder kunne organisere, så der skabes struktur, tydelighed og effektiv opgave- og konfliktløsning.
 • Der leder værdi- og tillidsbaseret. En leder, der med stærke kommunikative evner skaber synergier i samarbejdet for personalet, bestyrelsen og museets øvrige interessenter.
 • Der har et netværk i den danske museumsverden

Uddybende stillingsopslag kan læses på www.museumgive.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling.

For yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte museets formand Kjeld Kristensen på tlf. 21740261.

Ansøgninger med bilag fremsendes til bestyrelsesformandens sikrede mail kk@refskov.dk  senest den 09.02.2024 kl. 10.00.

Publiceret:
17/01/2024