Naturhistorisk Museum i Aarhus søger en dygtig drifts- og administrationschef

Ansøgningsfrist: 05-08-2022

Naturhistorisk Museum søger en udviklings- og forretningsorienteret drifts- og administrationschef, som skal være med til at forfølge museets positive udvikling og vækst. Drifts- og administrationschefen indgår i chefgruppen og refererer til museumsdirektøren. Hovedansvaret er museets drift og administration inkl. budgetlægning, økonomiopfølgning, aktivitetsstyring, projekt- og forretningsudvikling, samt drift og optimering af museets grønne bygningsdrift og IT-systemer.

Naturhistorisk Museums vision er at etablere et inviterende og ikonisk Nature & Science Museum på Aarhus Ø – et internationalt anerkendt forsamlingshus for biodiversitet, grøn omstilling og bæredygtig udvikling – med mennesker og natur i centrum. Vores nye drifts- og administrationschef indgår i taskforcen omkring udviklingsarbejdet og realisering af visionen.

Vi ønsker en erfaren person med relevant økonomisk uddannelse, solide drifts- og forretningsmæssige erfaringer samt et skarpt strategisk fokus. Drifts- og administrationschefen skal være dialogorienteret og serviceminded, have personlig gennemslagskraft og evne til at sikre en målrettet styring af museets økonomi og strategiske udvikling, som en veldrevet moderne museumsvirksomhed der drager nytte af digitale effektiviseringer. Vi forudsætter gode lederevner og organisatorisk forståelse.

Nøgleord for stillingen er:

 • Ledelse af museets administration, løn-, regnskabs- og økonomiaktiviteter, herunder:
  • ansvar for budget og budgetopfølgning.
  • effektivisering af museets projektstyring
  • personaleledelse af medarbejderne i drift og administration.
  • ledelse af grøn bygningsdrift og systematisk bygningsvedligehold.
  • forhandling af service- og leverandørkontrakter mv.
 • Forretningsudvikling.
 • Strategisk udvikling, navnlig det kommende Nature & Science Museum Aarhus.
 • Ledelse af museets IT-drift og digitalisering
 • Ansvar for betjening af bestyrelsen.

Det forventes, at du har:

 • Dokumenterede evner og erfaring med målrettet økonomistyring og strategisk udvikling i en moderne virksomhed – gerne en kulturvirksomhed.
 • Solide ledelses- og projektledelseserfaringer.
 • Personlig gennemslagskraft og er resultatorienteret.
 • Sans for godt købmandskab og kommerciel forretningsudvikling.

Som person forventer vi at du er:

 • Struktureret, engageret, initiativrig og troværdig.
 • Dialogorienteret og serviceminded.
 • Hjælpsom, humørfyldt og bidrager aktivt til et godt kollegialt samvær.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling der i lønniveau er placeret som chefkonsulent med personaleledelse tillagt personlige tillæg. Ansættelsesvilkår forhandles individuelt med den relevante faglige organisation. Kun ansøgere med solide erfaringer kan forventes at komme i betragtning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsdirektør Bo Skaarup. Send gerne en e-mail med dine spørgsmål til bs@nathist.dk. Grundet ferieafholdelse vil besvarelse dog først ske i perioden efter 20. juni. 2022.

Ansøgning

Ansøgning indeholdende CV og relevante referencer skal være Naturhistorisk Museum i hænde senest søndag den 5. august 2022 og bedes sendt til ansoegning@nathist.dk – i PDF-format og i ét samlet dokument. Der forventes gennemført 1. samtaler den 17. august 2022 og 2. samtaler 22. august 2022

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober eller snarest muligt.

Om Naturhistorisk Museum, Aarhus

Naturhistorisk Museum er landets næststørste af sin art. Museet er beliggende i Universitetsparken i Aarhus og er en selvejende museumsvirksomhed under museumsloven. Museets drift er baseret på årlige bevillinger fra Kulturministeriet, Aarhus Universitet & Aarhus Kommune samt betydelige egenindtægter, navnlig via projektbevillinger. Museet beskæftiger i alt cirka 50 personer fordelt på 35 årsværk inden for formidling, forskning, samlinger, salg og kommunikation, teknik og administration samt en udviklingsenhed der konkretiserer planerne om Nature & Science Museum Aarhus.

Museets strategi 2030 er centreret om udviklingen af en moderne museumsvirksomhed af internationalt format – placeret i et nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø.

Læs mere og se en video om museets og byens fælles vision på naturhistoriskmuseum.dk/nytmuseum

Publiceret:
03/06/2022