Ny Carlsberg Glyptotek søger PA & projektkoordinator til museets bygnings- og sikringschef

Ansøgningsfrist: 16-06-2022 kl. 09.00

Vil du helt tæt på maskinrummet på et af Danmarks største og smukkeste museer – midt i Københavns centrum? Ny Carlsberg Glyptotek har til formål at skabe gode gæsteoplevelser og formidle kunst fra flere tusind år. Dette sker til daglig i en 125 år historisk og monumental bygning på 25.000 m².

Museets fredede bygninger har behov for en større opdatering og langsigtet fremtidssikring. Det vil over en årrække betyde omfattende vedligeholdelses- og restaureringsarbejder samt tekniske opgraderinger ift. indeklima, el, sikring m.m., der skal foregå parallelt med museets ordinære drift. I forbindelse med udviklingen og opdateringen af museets bygninger er der behov for en opnormering af museets interne bygherreorganisation, og derfor oprettes der en helt ny stilling som PA (personlig assistent) & projektkoordinator for bygnings- og sikringschefen, som kan bistå med opgaver inden for disse områder.

Opgavebeskrivelse

Som PA & projektkoordinator er du involveret i mange både interne og eksterne opgaver af forskellig karakter på et område, hvor hverdagene sjældent er ens.

 • Planlægning af arbejdsindsatser og koordinering mellem interessenter som f.eks. rådgivere, leverandører, entreprenører, myndigheder o. lign.
 • Bidrage til fondsansøgninger og afrapporteringer vedr. bygningsprojekter
 • Koordinere og forberede bygnings- og sikringschefens kalender, møde- og rejseaktiviteter
 • Skrive referater, statusrapporter, ansøgninger, projektbeskrivelser
 • Håndtering af kontrakter, aftalesedler, garantistillelser og lignende
 • Kontrol af fakturaer og budgetopfølgning
 • Mindre projektopgaver, som du selvstændigt bringer i mål
 • Øvrige ad hoc administrative -og sekretæropgaver – og i det hele taget løse opgaver, hvor der er mest brug for det.

Faglige kompetencer

 • Stillingen forudsætter en akademisk eller administrativ baggrund (arkitekt, bygningskonstruktør eller lign. uddannelse)
 • Det er en forudsætning at du har et indgående kendskab til byggebranchen og er fortrolig med fagets terminologi
 • Du skal gerne have erfaring med lignende opgaver fra byggebranchen, som fx projektkoordinator eller PA.
 • Det er vigtigt, at du behersker IT professionelt og er superbruger på MS365 – især Outlook, Teams, Power Point og Excel samt Adobe Pro og gerne med kendskab til Adobe CS.
 • Derudover skal du være god til at kommunikere præcist og korrekt i skrift og tale.

Personlige kompetencer

Til stillingen søger vi en medarbejder, som er:

 • Udadvendt, serviceminded og kan indgå i mange forskellige faglige sammenhænge. Dels som en del af museets faste stab med mange forskellige fagligheder. Dels i forhold til stillingens mange interne/eksterne og koordinerende opgaver.
 • Selvstændig proaktiv og struktureret og ikke venter på at opgaverne kommer til dig.
 • God til at koordinere og planlægge din hverdag, holde overblikket og prioritere dine opgaver – også i travle og omskiftelige perioder.
 • Afslutter og sætte en ære i at bringe opgaver helt i mål.
 • Er i besiddelse af en god situationsfornemmelse og trives godt i samarbejdet med forskellige personligheder.
 • Er indstillet på at indgå i en arbejdsplads med en museumskultur, hvor drift og udvikling inden for museets ansvarsområde, mål og strategier skal gå hånd i hånd.

Løn og ansættelsesvilkår

 • Stillingen er en fast stilling på fuld tid.
 • Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
 • For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT.
 • Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise anmærkningsfri straffeattest.

Ansættelsesproces

 • Ansøgninger sendes til job@glyptoteket.dk senest den 16. juni 2022 kl. 09. Skriv venligst ”PA & projektkoordinator” i emnefeltet.
 • 1. samtalerunde forventes afholdt den 20. og/eller 21. juni 2022.
 • 2. samtalerunde forventes afholdt den 22. eller 23. juni 2022.
 • Tiltrædelse 1. september 2022.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til bygnings- og sikringschef Christian Dahl Melchiorsen på mail cdme@glyptoteket.dk eller telefon 21447755 (bedst mellem kl. 8:15-9:00).

Om Ny Carlsberg

Glyptotek Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet og dets bygninger har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900.

Glyptoteket er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere ansat og besøges årligt af 300-500.000 gæster. Læs mere på www.glyptoteket.dk.

Publiceret:
10/06/2022