Nyere tids museumsinspektør til Museum Silkeborg

Ansøgningsfrist: 10-11-2023

Nu har du mulighed for at komme til at arbejde på et af Danmarks dejligste museer. Er du historiker eller etnolog, er det måske dig de leder efter som nyere tids inspektør på Museum Silkeborg.

Jobbet:

Du vil skulle løse opgaver inden for tre af de fem museumssøjler, nemlig indsamling, forskning og formidling. Det er særligt vigtigt, at du med lige vægtning evner at forske og formidle. Du vil have opgaver på alle museets tre afdelinger, Hovedgården og Papirmuseet. Du vil skulle løse opgaver i Silkeborg og Blicheregnen i Thorning, men du vil have dit kontor på Hovedgården.

Dine faglige kvalifikationer:

  • Du er formentlig Ph.d. i historie eller etnologi.
  • Du skal have talent for – og gerne gode erfaringer med – fundraising, idet det forventes, at du er i stand til at skaffe eksterne midler til forskning og formidling
  • Du arbejder hjemmevant med It og sociale medier.

Øvrige kvalifikationer og præferencer:

  • Du evner at se den gode historie i et materiale, og brænder for at dykke dybere ned i materien for derefter at fortælle den til en bredere offentlighed.
  • Det er helt afgørende, at du er en udpræget holdspiller, der vil elske at samarbejde med museets mange faggrupper.
  • Du har gode talegaver og evner at formidle til et publikum, der er mere læg end lært.
  • Du har grundlæggende et positivt livssyn og ser muligheder frem for begrænsninger.
  • Du skal have lyst til at bruge og arbejde med museets frivillige og skabe kontakter til folk i lokalområdet.
  • Du skal have lyst til at være synligt og mærkbart til stede på museet

Der er tale om en fuldtidsstilling. Aflønning efter den statslige overenskomst. Tiltrædelse 1. februar eller snarest derefter. Ansøgning, cv. og publikationsliste modtages på on@museumsilkeborg.dk senest d. 10. november. Skriv gerne museumsinspektør i emnefeltet.

Der vil være 1. samtalerunde d. 28. og 29. november. Ansøgere der går videre til 2. runde vil skulle gennemføre en personlighedstest inden 2. samtale i uge 50.

Om Museum Silkeborg

Museum Silkeborg er et statsanerkendt museum med ansvar for arkæologi og nyere tids historie i Silkeborg Kommune. Museet er opstået som en fusion mellem Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum i 2009 og Papirmuseet Bikuben 2012. Museet driver i dag afdelingerne Hovedgården og Papirmuseet i Silkeborg og Blicheregnen i Thorning. Museum Silkeborg, Hovedgården er hovedmuseet. Det har til huse i Silkeborgs ældste bygning, Silkeborg Hovedgård, fra 1767. Tollundmanden og særudstillingerne findes på samme matrikel i en nyere udstillingsbygning fra 1991. Museets hovedtilskudsgiver er Silkeborg Kommune. Museet har ca. 27 årsværk. Heraf er de 13 videnskabelige årsværk.

Museets besøgstal ligger stabilt på 30.000–36.000 besøgende årligt, heraf ca. 20.000–23.000 på Hovedgården.

Publiceret:
30/10/2023