Oplevelses- og læringsdesigner til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 23-06-2021

Nationalmuseet er for alle danskere – det vil vi i hvert fald gerne være. Derfor eksperimenterer vi og tester nye formater for omvisninger, udstillinger, undervisning samt publikumsrettede museumsoplevelser. Vi søger nu en oplevelses- og læringsdesigner til dette område med tiltrædelse 1. september 2021 eller snarest muligt derefter. Vores nye oplevelses- og læringsdesigner skal være med til at udvikle museets produktdesigns, der tydeligt viser vores brand og grundfortælling.

Det er et mål for Nationalmuseet, at gæster, kunder og elever oplever Nationalmuseet som usnobbet og uhøjtidelig, men samtidig som epicenter for forskningsbaseret formidling. For os eksisterer der ikke et modsætningsforhold mellem dannelse og oplevelse eller mellem leg og læring, og vi mener, at greb fra fiktionen kan gøre fakta endnu mere spændende og magisk. Har du flair for samskabelse, næse for en god forretning samt lyst til at bevæge dig ud på nyt terræn sammen med en stor gruppe af yngre og erfarne formidlingsinspektører og koordinatorer, skal du blive oplevelses- og læringsdesigner hos os.

Arbejdsområde
Du bliver en central del af Nationalmuseet Københavns enhed for program, oplevelse og læring, der står for at udvikle, afvikle og drifte husets publikumsprogram. Dine kerneopgaver vil være at udarbejde oplevelser, omvisninger og undervisningstilbud, indgå i udstillingsprojekter, bistå med det strategiske arbejde i teamet og i det hele taget være med til at sætte Nationalmuseet på landkortet både nationalt og internationalt. Dette vil både dreje sig om udviklingen af konkrete produkter til salg, forløb og faciliteter, udviklingen af spilbaserede oplevelser digitalt og analogt samt udviklingen af samarbejder med uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. Du vil yderligere indgå som designer i vores playlab, hvor vi udvikler, tester og evaluerer produkter baseret på legende og kreative processer.

Kvalifikationer
Vi søger en person, der har en relevant videregående uddannelse inden for historie, arkæologi, antropologi, oplevelsesøkonomi, performancedesign, kulturstudier, didaktik, pædagogik eller lignende.
Vi lægger særlig vægt, at du har dokumenteret erfaring indenfor:

 • Formidling både teoretisk og praktisk, herunder særligt viden om læring gennem leg og storytelling
 • Udvikling af oplevelsesdesign, hvor test og evaluering spiller en central rolle
 • Udvikling af undervisning og omvisninger
 • Arbejdet med at omsætte grundskolens og gymnasieskolens læreplaner til det uformelle læringsrum på en levende og vedkommende måde, hvor leg og læring samt fiktion og fakta optræder side om side
 • Kompetenceudvikling af formidlere, særligt studerende, der på Nationalmuseet København traditionelt varetager mange formidlingsprodukter i mødet med publikum
 • Er vant til at optræde i medier samt erfaring med at skrive artikler

Herudover ser vi positivt på viden og erfaring inden for følgende områder:

 • Samskabelse med forskellige interessenter, herunder indgåelse af partnerskaber
 • Arbejde med mock-up formater samt test og evaluering af disse både sammen med kolleger, men også gerne sammen med gæsterne

Vi vil endvidere lægge vægt på, at du:

 • Er idérig og kan gribe muligheder for nye samarbejder
 • Har teamspirit og værdsætter at indgå i fælles idéudvikling
 • Har blik for de skæve vinkler for formidling af fagstoffet
 • Arbejder effektivt, selvstændigt og struktureret
 • Interesserer dig for historie, kunst og kultur og insisterer på levende formidling

Vi er ambitiøse, men er det ikke på hinandens bekostning, for kun ved at tænke fælles, kan vi skabe store resultater. Det er vigtigt, at du også synes, det er essentielt at fejre de fælles sejre og sætter det højt at være en god kollega.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesstedet er Nationalmuseet København. Arbejdstiden er 37 timer. Vi har flekstid. Der vil lejlighedsvis forekomme aften- og weekendarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen som oplevelses- og læringsdesigner ønskes besat 1. september 2021 eller snarest derefter.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 23. juni 2021. Samtaler forventes afholdt den 12. august 2021. Der kan endvidere blive tale om en anden samtalerunde.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos programchef Inga P. Albertsen på mail: inga.paulsen.albertsen@natmus.dk, tlf. 41206556 eller programredaktør Thomas Bailey på mail: Thomas.Bailey@natmus.dk, tlf. 41206062.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
07/06/2021