Postdoc ved forskningsprojektet ”Levet velfærd på museum” på Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 15-09-2023

Nationalmuseet tilbyder en 1-årig stilling som postdoc i et nyt forskningsprojekt, ”Levet velfærd på museum, oplevelser af velfærd i nutiden og fortiden som grundlag for indsamling, undersøgelse og formidling på Nationalmuseet”. Projektet undersøger, hvordan almindelige danskere oplever velfærd i deres hverdag, og disse nutidige oplevelser sammenlignes med dem, der optræder i historiske erindringer på Nationalmuseet. Som en anden del af projektet undersøges, hvordan velfærdssamfundet er udstillet på nordiske nationalmuseer. Resultatet af disse undersøgelser skal danne grundlag for nyudvikling af ideer til fremtidig formidling af velfærdshistorie på Nationalmuseet.

Nationalmuseet søger en postdoc til at indgå i forskningsprojektet til at dække den del, der handler om forskning i velfærdsoplevelser.

Arbejdsopgaver

Du kommer til at indgå som en vigtig del i projektet ”Levet velfærd på museum”, hvor du skal udvikle, gennemføre, analysere og publicere projektets kvalitative undersøgelser af danskernes oplevelser af velfærd i nutiden. Du skal gennemføre projektets interviewundersøgelser, men også samarbejde med projektets øvrige to forskere. Analyserne fra de kvalitative undersøgelser vil indgå i projektets samlede resultater.

Dine opgaver vil indbefatte:

 • Udvikling af kvalitativt undersøgelsesdesign
 • Rekruttering af informanter
 • Gennemførsel af interviews og anden dataindsamling
 • Dataanalyse af kvalitative undersøgelser
 • Publicering i relevante fagfællebedømte tidsskrifter

Kvalifikationer

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for relevante fagdiscipliner såsom kommunikation, codesign, museologi eller lignende.

Vi lægger endvidere vægt på, at:

 • Du har en stærk interesse for velfærd og indsigt i den nyeste forskning – gerne inden for felter som erfaringshistorie eller velfærdshistorie
 • Du har forskningserfaring med kvalitative metoder som f.eks. semi-strukturerede interviews, og kreative metoder som f.eks. cultural probes
 • Du har erfaring med tilgangen grounded theory
 • Har erfaring med forskningsformidling,
 • Har gode samarbejdsevner og erfaringer med at kommunikere med mange forskellige faggrupper
 • Arbejder selvstændigt og er ambitiøs på egne og projektets vegne
 • God til at tidsstyre og overholdelse af deadlines
 • Behersker dansk og engelsk på højeste niveau i skrift og tale

Det vil være en fordel, hvis du har forsket i museumsformidling og museumsdesign – og også gerne har været med til at producere museumsudstillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære arbejdssted er Nationalmuseet i København i forskningsenheden Nyere Tid og Verdens Kulturer. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Der vil være rejsedage forbundet med ansættelsen svarende til op til tre uger.

Ansættelsesperioden er 1 år, og stillingen ønskes besat den 1. november 2023 eller snarest derefter.  

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag 15. september 2023 og skal indeholde følgende:

 • Skriftlig motiveret ansøgning med et kortfattet bud på en vision for stillingen (max 2 sider)
 • Curriculum vitae om uddannelse og hidtidig beskæftigelse samt andre færdigheder af relevans for stillingen
 • Komplet publikationsliste
 • Evt. kopi af en publikation i form af en artikel, der kan indgå i bedømmelsen
 • Kopi af kandidatbevis, ph.d.-bevis samt andre relevante dokumenter

Hvis en vedlagt publikation har mere end en forfatter eller er et resultat af et kollektivt forskningsprojekt skal det tydeligt specificeres, hvilken del af publikationen, som ansøger er ansvarlig for. Hvis det ikke er tydeligt specificeret, kan det fagkyndige bedømmelsesudvalg se bort fra publikationen. Publikationer, som ikke kan uploades digitalt, skal indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K att. ”Personale” og skal ligeledes være modtaget af museet senest fredag den 15. september 2023.

Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, som vil blive nedsat efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos seniorforsker Mikkel Thelle tlf. 41206223 eller mikkel.thelle@natmus.dk eller seniorforsker Nanna Holdgaard tlf. 41206212 eller nanna.holdgaard@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

 

Publiceret:
11/09/2023