Projektansat Museumsinspektør hos Nationalmuseet (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 20-02-2023

Nationalmuseet søger en museumsinspektør til projektansættelse for perioden frem til slutningen af 2024. Arbejdet vedrører primært udarbejdelse af leksikonartikler til Den Store Danske vedrørende kirker og kirkeinventar. Stillingen, som hører under museets enhed Oldtid, Middelalder og Renæssance, er ledig til besættelse 1. april 2023 eller snarest derefter.

Arbejdsområde

Du vil blive del af museets kirkefaglige team, som omfatter medarbejdere, der arbejder med bevaring af historiske kirkebygninger og deres inventar, forskning i kirkelig kunst, arkitektur og arkæologi samt udarbejdelse af bøger til bogværket Danmarks Kirker.

Dit arbejde vil omfatte udarbejdelsen af leksikale beskrivelser af Folkekirkens kirkebygninger, kalkmalerier og inventar i henhold til Lex.dk’s retningslinjer for Den Store Danske. Nationalmuseet har allerede beskrevet kirkerne i flere kommuner i Vest- og Sønderjylland, så der foreligger et materiale, som kan danne udgangspunkt for arbejdet, som afsluttes i 2024. Se eksempler her.

Du kommer til at arbejde sammen med andre medarbejdere, som ligeledes skriver kirkebeskrivelser.

I en del af arbejdstiden vil du komme til at beskæftige dig med redaktionelle opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af museets publikationer. Erfaring med både skrive- og redaktionsopgaver er således en fordel. Du refererer til forskningschefen for Oldtid, Middelalder og Renæssance.

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad i f.eks. middelalderarkæologi, historie og kunsthistorie eller være uddannet som arkitekt eller have tilsvarende kvalifikationer. Vi forventer, at du på forhånd har interesse for den kirkelige kulturarv, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at beskrive bygninger og kunst. Vi sørger for den fornødne oplæring og supervison.

Herudover vil vi lægge vægt på, at du:

  • Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
  • Har gode samarbejdsevner
  • Har fokus på at overholde deadlines

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstidLøn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2024.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job ogskal være museet i hænde senest mandag den 20. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge10.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Claus Rohden Melin 41 20 68 53 claus.rohden.melin@natmus.dk eller forskningschef Michael Andersen 41 20 61 10 michael.andersen@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her.

Publiceret:
08/02/2023