Projektleder for pilotprojekt om indsamling af klimareaktioner sammen med danskerne

Ansøgningsfrist: 03-05-2024

Vil du stå i spidsen for et unikt samarbejde på tværs af danske kulturarvsinstitutioner og indsamle dokumentation af danskernes reaktioner på klimaforandringer? Motiveres du af høj faglighed og vil være med til at udvikle nye metoder til at indsamle samtidens medier og kilder? Så er dette måske noget for dig.

Om projektet

Arkiver, museer og biblioteker er gået sammen om at dokumentere danske reaktioner på de globale klimaforandringer. Augustinus Fonden har bevilliget midler til gennemførelse af et pilotprojekt med fokus på de øgede vandmængder, som klimaændringerne fører med sig: Mere vand i systemet – dokumentation af reaktioner på klimaændringerne sammen med danskerne’.

Med udgangspunkt i situationen i Randers og Skælskør/Korsør/Slagelse gennemføres en række indsamlingsaktiviteter i samarbejde mellem borgerne i området, arkiver og museer og de nationale kulturarvsinstitutioner, der deltager i projektet. Der er tale om et enestående samarbejdsprojekt.

Pilotprojektet skal løbe over 1 år og samle erfaringer til formulering af et større projekt om dokumentation, forskning og formidling af klimaændringernes påvirkning af samfund og individ. Der er således mulighed for forlængelse, hvis hovedprojektet får bevilliget midler.

Til at realisere pilotprojektet har vi brug for en projektleder, der kan sikre gennemførelsen af det i samarbejde med Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), Organisationen Danske Arkiver (ODA), Det Grønne Museum, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland samt Slagelse Arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse.

Om jobbet

Du skal styre og drive pilotprojektet til og med formulering af fondsansøgning til det større projekt om dokumentation, forskning og formidling af danske reaktioner på klimaforandringerne. Du skal arbejde tæt sammen med projektets arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra de deltagende institutioner

Du skal stå for både den interne kommunikation mellem projektets forskellige deltagere lige fra forskere til frivillige i lokalarkiver, og du skal varetage den eksterne formidling til offentligheden og presse. Du vil også skulle være tovholder og facilitator ved afholdelse af arrangementer (møder, workshop, seminar). Der er tale et udviklingsprojekt, og du skal kunne gribe projektets mange bolde og omsætte dem til konkrete produkter.

Om dig

Til denne stilling har vi brug en person med følgende kvalifikationer:

  • Erfaring fra arkiver, museer eller biblioteker
  • Relevant kandidatuddannelse, fx i historie, etnologi eller lignende
  • Erfaring med gennemførelse af projekter, gerne med mange samarbejdspartnere
  • Dokumenteret projektlederkompetencer
  • Stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
  • Er udviklingsminded, finder løsninger på problemer og kan omforme viden til praksis
  • Stor digital forståelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til indsamling af digitalt skabt materiale.

Vi tilbyder

Du skal være med til at udvikle nye indsamlingsmetoder om klimaforandringernes betydning i et unikt samarbejde mellem nationale og lokale kulturarvsinstitutioner. Du vil derfor få et godt kendskab til de forskellige institutioner og udvide dit netværk betydeligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Vi har fleksible arbejdstider og vægter, at arbejds- og privatliv hænger godt sammen.

Stillingen er tidsbegrænset med besættelse d. 1. august 2024 til d. 31. juli 2025 eller snarest derefter, og er placeret i Rigsarkivets enhed for Indsamling. Arbejdsstedet er Rigsarkivet på Kalvebod Brygge i København. Med jobbet følger en del rejseaktivitet rundt i landet, især til Randers og Slagelse egnen.

Vi indhenter straffeattest.

Din ansøgning

Send en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse, erhvervserfaring og gennemførte projekter via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker ’Søg stillingen’ nederst på denne sid

Ansøgningsfristen er fredag d. 3. maj 2024. Vi forventer at afholde både første og eventuel anden runde samtaler i uge 21.

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar: mobil 47 71 72 28, emil: kvk@rigsarkivet.dk.

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.rigsarkivet.dk.

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning af medarbejdere som muligt. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge.

Søg stillingen

Publiceret:
22/04/2024