Projektleder til læringslaboratoriet på Bevaringscenter Sønderjylland

Ansøgningsfrist 16-12-2022

Museum Sønderjylland søger en projektleder til museets nye satsningsområde ‘Læringslaboratoriet’, der realiseres over de næste 2 år gennem en bevilling fra flere forskellige fonde.

Vi vil skabe en læringsfacilitet, der både appellerer til lærere i grundskolen og undervisere på ungdomsuddannelserne og som vil blive en naturlig ramme for relevante undervisningsforløb, der får naturfagene til at møde kulturarven, arkæologien og det konserveringsfaglige arbejde.

Arbejdsområde 

Du skal i samarbejde med kollegaer udvikle og realisere undervisningsforløb, der involverer Bevaringscentrets funktion som magasin, konserveringsenhed og læringsfacilitet. Vi ønsker, at lokaliteten bliver kendt og får blivende værdi for lærere, elever og studerende i hele Sønderjylland og Danmark. Opgaverne vil fortrinsvis være:  

 • Udvikling af naturvidenskabeligt baserede undervisningsforløb og materialer til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser
 • Samarbejde med hele projektgruppen om de didaktisk/pædagogiske, praktiske og faglige opgaver
 • Markedsføring af undervisningen i samarbejde med MSJ´s PR- og markedsføringskoordinator 
 • Opsøgende kontaktskabelse og samarbejde med lærere/brugere og eksterne samarbejdspartnere
 • Kontakt og udvikling af ’brugerpanel’ med lærere – og evt. elever fra grundskolen og ungdomsuddannelser med henblik på evaluering
 • Facilitering af og opfølgning på møder
 • Bidrag til erfaringsdeling via artikler i tidsskrifter, SoMe og internt i MSJ

Du refererer til museets chef for Viden og Samlinger, og arbejder i det daglige på Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro, hvor du vil få et tæt samarbejde med museumsformidlerne i enheden Uddannelse og Læring, bevaringscentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Kvalifikationer Vi søger en projektleder, som har et fagligt netværk, der gerne indbefatter skoler, uddannelsesinstitutioner, museer og andre eksterne læringsmiljøer regionalt og nationalt. Din baggrund kan være en videregående uddannelse inden for didaktik, naturfag, arkæologi eller konservering og du skal have praksiserfaring med undervisning og forskellige evalueringsredskaber for nogle af målgrupperne. Vi vil endvidere lægge vægt på, at du:

 • Har viden om de eksterne læringsmiljøer og skolernes vilkår, hverdage og behov
 • Har kendskab til museernes arbejdsmetoder
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er struktureret, vedholdende og besidder et “drive” for at effektuere opgaverne

Vi tilbyder:

 • Et spritnyt bevaringscenter med over 290.00 genstande og moderne undervisningsfaciliteter
 • Engagerede og samarbejdsorienterede nørder, formidlere, arkæologer og konservatorer

Bevaringscenter Sønderjylland har omkring 12 fastansatte medarbejdere i Rødekro og du vil få kollegaer i de fire sønderjyske kommuner.   

Løn- og ansættelsesvilkår 

Arbejdsstedet er Bevaringscenter Sønderjylland. Arbejdstiden er gennemsnitligt 20 timer pr. uge, som kan placeres fleksibelt hen over 18 måneder. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst med KL. Stillingen er tidsbegrænset til 18 måneder. Der vil ind imellem være indenlands rejseaktivitet forbundet med stillingen. B-Kørekort er nødvendigt. Ansættelsen er betinget af en ren straffe- og børneattest.

Stillingen ønskes besat pr. 16. januar 2023 eller snarest herefter.

Ansøgning 

Ansøg stillingen ved at klikke her

Den skal være museet i hænde senest fredag den 16. december 2022  

Vi forventer, at kunne afholde samtaler i uge 2 og 3 – 2023. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Viden og Samlinger Morten Pedersen på tlf. 2189 9459 eller mail: mope@msj.dk.

Publiceret:
05/12/2022