Projektleder til Skagens Kunstmuseer

Ansøgningsfrist: 12-04-2024

Projektleder til programafdeling i rivende udvikling

På Skagens Kunstmuseer er vi i fuld gang med implementering af vores projektorganisering og -model. Modellen er et centralt redskab til at løfte vores strategiske indsatsområder og understøtte vores mange udstillings- og gæsteoplevelsesprojekter og til at sikre, at de eksekveres på et højt niveau.

Vi har brug for endnu en dygtig og energisk projektleder til at styrke vores team. Synes du, at det er sjovt og motiverende at lede store og små projekter fra start til slut? Føler du dig nærmest lykkelig, når du får understøttet et stærkt og dynamisk projektteam? Formår du at facilitere udviklingen af den optimale projektbeskrivelse? Og ser du det værdifulde i at lægge en superskarp tidsplan og følge den? Befinder du dig godt i en dynamisk hverdag, hvor en masse forskellige mennesker og kompetencer arbejder sammen og på tværs efter fælles mål, som står på et grundlag af kunst og kultur? Så er du måske den helt rette projektleder til vores museum.

Dine arbejdsopgaver

Som projektleder har du det overordnede ansvar for at lede museets projekter og projektgrupper fra start til slut og sikre stabilitet og fremdrift. Vi arbejder med en række forskellige typer projekter, herunder store og små udstillinger, arrangementer og udviklingsprojekter til understøttelse af vores strategiske målsætninger. Generelt arbejder vi for at skabe størst oplevelsesøkonomisk værdi og sammenhænge i alt hvad vi gør i vores tre museer: Kunstmuseet Skagens Museum samt de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus. Du skal derfor være god til at tænke helhedsorienteret og tværorganisatorisk. På Skagens Kunstmuseer arbejder vi ud fra museumsloven samt vores egne strategiske indsatsområder. Begge er grundsøjlerne i vores projekter og skal sikre udvikling, progressiv tænkning og et højt fagligt niveau.

Vores strategiske fokus frem mod 2026 er centreret omkring ”Flere Fællesskaber” med en række konkrete indsatsområder som: en styrket indsats for at skabe endnu større aktivering af vores store samling af skagensmalernes kunst og kunstnerhjem og at gøre samlingen endnu mere tilgængelig, fællesskaber for børn og unge, internationale og strategiske samarbejder og bæredygtig udvikling af vores historiske bygninger og haver. Som projektleder er det også din opgave at sikre, at indsatsområderne altid er vævet smukt ind i projekterne. Som projektleder indgår du aktivt i den videre udvikling af Programafdelingens måde at arbejde på, herunder også de værktøjer, processer og metodikker som der arbejdes ud fra. Dette sker i tæt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen. Udover de konkrete opgaver, som udspringer fra Programafdelingen, vil projektlederen deltage i relevante udvalg, som har et tværorganisatorisk sigte på koordinering.

Vi forventer, at du

  • Har minimum 5 års erfaring med projektledelse og projektorganisering.
  • Har erfaring med facilitering og organisering af projektgrupper.
  • Har erfaring med og motiveres af at arbejde både strategisk, taktisk og operationelt i såvel projekterne som i Programafdelingen.
  • Mestrer projektlederens værktøjskasse og har blik for hvordan denne bedst muligt bringes i anvendelse i projektgrupperne.
  • Har erfaring med at skabe overblik og sikre fremdrift igennem tidsplaner og budgetter.
  • Ser kommunikation og formidling i og omkring projekterne som en kerneopgave.
  • Er nysgerrig efter de fagligheder, som repræsenteres i dine projekter og sætter dine kollegaer og deres kompetencer i spil i projektet.
  • Tænker forud og er bevidst om at inddrage de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.
  • Erfaring med at udfærdige fondsansøgninger og/ eller udvikling og håndtering af EU-finansierede projekter vil være fantastisk, men er ikke et krav.

Læs mere om stillingen og Skagens Kunstmuseer her.

Ansøgning

Vi ønsker en PDF med dit CV samt en PDF med en motiveret ansøgning på én A4-side.
Ansøgningen sendes til info@skagenskunstmuseer.dk Skriv i emnefeltet ”ansøgning til stilling som projektleder”.
Der er ansøgningsfrist d. 12. april 2024. klokken 12.00

Alle kandidater får svar, uanset om de er kaldt til samtale eller ej.
Der afholdes samtaler den 22. og 23. april 2024.
Vi håber, at du kan tiltræde stillingen med opstart 1. juni 2024 eller snarest muligt derefter.

Læs mere om stillingen og Skagens Kunstmuseer her.


Publiceret:
10/04/2024