Publikumschef til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Ansøgningsfrist: 07-03-2024

Publikumschef til international museumsattraktion

Vikingeskibsmuseet søger en publikumschef, der ser det som sin fornemste opgave at drive og videreudvikle publikumsafdelingen, så museet engagerer og beriger så mange mennesker, som muligt gennem gode, sjove og lærerige oplevelser, der formidler museets faglige univers og udlever museets værdigrundlag.

En helstøbt publikumsoplevelse

Vi arbejder løbende på at skabe en sammenhængende og helstøbt publikumsoplevelse med fokus på aktiv formidling og god service. Publikumsafdelingen er derfor sammensat af en række teams, der dækker opgaverne Kommunikation og markedsføring, Booking, Udstilling, Publikumsaktiviteter, Sejladstjeneste, Skoletjeneste, Butik og billetsalg samt Café. Som afdelingschef vil du således stå i spidsen for et dedikeret team af dygtige, faglige teamledere og medarbejdere, der varetager de mange daglige driftsopgaver og samtidig indgår i udvikling af nye aktiviteter og tilbud. Afdelingen har et tæt samarbejde med andre teams i museet og har indgået strategiske samarbejdsaftaler med en række eksterne partnere. Derudover har afdelingen en bred kontaktflade til foreninger, frivillige og lokale aktører. Du skal derfor være en visionær og erfaren leder, der kan holde overblik, sætte retning og eksekvere på museets strategier, og samtidig motivere, involvere og sparre med dine medarbejdere og udvikle potentialet i eksterne samarbejder.

Udvikling af et Nyt Vikingeskibsmuseum

Vi søger en publikumschef, der kan og vil tage medansvar for at realisere museets ambitiøse visioner for et Nyt Vikingeskibsmuseum. De fem originale vikingeskibe, der er en del af verdens kulturarv og af enestående national betydning, skal formidles i en ny museumsbygning; den eksisterende Vikingeskibshal skal transformeres og gives nyt liv som en fleksibel udstillings- og aktivitetsbygning; landskabet skal omdannes til en strandeng med museumsaktiviteter, mens museumsøen fortsat skal formidle bådebygningshåndværk og sejlads mv. Nyt Vikingeskibsmuseum skal danne forbillede som et fremsynet, bæredygtigt kulturhistorisk museum af høj oplevelsesmæssig kvalitet. Museet skal levende og aktivt formidle historier om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur – igennem tre overordnede perspektiver: Det kulturhistoriske, det miljøhistoriske og det skibsteknologiske. Du skal kunne bidrage til udviklingen med en overordnet forståelse af publikums behov og museets formidlingsopgave, og du skal med overblik kunne forberede afdelingen til de krav og opgaver, der skal løftes i den fremtidige drift.

Om museet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde er en selvejende institution, et statsanerkendt kulturhistorisk museum og en international museumsattraktion med tre stjerner i Michelins guide. Museet besøges af ca. 180.000 gæster om året – heraf kommer 75 % fra udlandet. Publikum bidrager til en meget væsentlig del af museets økonomiske grundlag. Yderligere information om museet kan findes på museets hjemmeside.

Om stillingen

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår er fastlagt i henhold til gældende overenskomst.

Du refererer til museets direktør, og indgår i museets chefgruppe, der sammen med direktøren varetager den daglige strategiske ledelse af museet.

Tiltrædelse: 1. maj 2024 – eller snarest muligt

Du får medansvar for den overordnede udvikling af Vikingeskibsmuseet

Du skal i et tæt samarbejde med direktør og chefgruppe understøtte den overordnede drift og udvikling af museet, og skabe forudsætningerne for, at publikumsafdelingen:

 • udlever museets værdigrundlag
 • opfylder museets overordnede målsætninger
 • fortsat bidrager markant til museets driftsøkonomi
 • vokser bæredygtigt ind i visionen for Nyt Vikingeskibsmuseum
 • opfylder ICOMs museumsdefinition
 • indgår i samarbejder og partnerskaber

Du får ansvaret for drift og udvikling af den samlede publikumsoplevelse

Du skal i et tæt samarbejde med chefgruppe og teamledere skabe forudsætningerne for en god og sammenhængende publikumsoplevelse gennem drift og udvikling af en afdeling med veldefinerede rammer, tydelig retning, realistiske mål samt høj trivsel og arbejdsglæde. Du skal bl.a.:

 • udvikle og eksekvere strategier for publikumsafdelingen, herunder delstrategier og arbejdsplaner for det enkelte team – der understøtter sammenhængen mellem de forskellige fagligheder
 • understøtte en robust drift i afdelingen gennem balancering af arbejdsopgaver, mål og medarbejderressourcer ved aktiv brug af værktøjer som budgetter, arbejdsplaner og mål, der udarbejdes og følges op i samarbejde med chefgruppe og teamledere
 • understøtte trivsel og arbejdsglæde blandt teamledere og medarbejdere bl.a. gennem tydelig kommunikation, inddragelse, opfølgning, anerkendelse og kompetenceudvikling

Kvalifikationer og egenskaber

 • Du har en relevant akademisk uddannelse
 • Du har forståelse og blik for helheden i museumsopgaven
 • Du har solid ledererfaring – meget gerne fra museumsverdenen – og kan skabe resultater gennem ledelse af teamledere
 • Du er en dygtig kommunikator, og formulerer dig klart og tydeligt (tale og skrift) på dansk og engelsk
 • Du har erfaring med budgetlægning, økonomi- og målstyring
 • Du har forståelse for forretningsmodeller og kan skabe en økonomisk bæredygtig drift
 • Du har erfaring med projektudvikling, projektledelse og udarbejdelse af fondsansøgninger
 • Du har erfaring med forhandling af kontrakter, samarbejds- og partnerskabsaftaler
 • Du har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og organisatoriske niveauer
 • Du er en dygtig, empatisk og tydelig personaleleder, der kan se og udvikle talent og potentiale

Ansøgning

 • Ansøgningsfrist: Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 12.00
 • Ansættelsessamtaler afholdes 15. marts (1. runde) og 18. marts (2. runde)
 • Send CV samt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sammen med ansøgningen via dette link: Ansøg job: Publikumschef til international museumsattraktion
 • Ønsker du nærmere information om stillingen kan du kontakte én af følgende personer:
 • Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen 51 20 16 71
 • Museumsfaglig chef Jesper Stub Johnsen 50 20 05 34
 • Chef for Nyt Vikingeskibsmuseum Kristoffer Birkebæk Kejser 51 20 54 44

Søg stillingen

Publiceret:
23/02/2024