Redaktør til bogværket Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 18-06-2021

Nationalmuseet søger en redaktør til bogværket Danmarks Kirker, som hører under museets enhed Middelalder, Renæssance og Numismatik. Stillingen er ledige til besættelse pr. 1. september 2021 eller snarest derefter.

Arbejdsområde
Arbejdet vil omfatte udarbejdelsen af beskrivelser af kirkebygninger i henhold til retningslinjerne for udgivelsen af bogværket Danmarks Kirker. Værket, som har været under udgivelse siden 1933, findes nærmere beskrevet på www.danmarkskirker.dk

Redaktøren vil komme til at indgå i et team sammen med redaktionens øvrige medlemmer, som for tiden omfatter ni redaktører samt et antal studenter. Forskningschefen for enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik er leder af redaktionen. Der må påregnes en vis rejseaktivitet i forbindelse med stillingens varetagelse. Danmarks Kirker beskriver for tiden kirker på Fyn og i Jylland.

Redaktionen af Danmarks Kirker er kendetegnet ved et struktureret, målrettet og muntert samarbejde omkring skabelsen af et fælles produkt af høj kvalitet. Vi arbejder med deadlines, men altid i en positiv ånd.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have kandidatgrad i kunsthistorie, historie, middelalderarkæologi eller være uddannet som arkitekt eller tilsvarende og bør kunne dokumentere omfattende viden om den danske kirkes kulturhistorie i almindelighed og erfaring med bygningsbeskrivelse i særdeleshed. Hovedvægten af arbejdet vedrører middelalderkirker. God formuleringsevne og et fejlfrit dansk er væsentlige kvalifikationer, ligesom samarbejdskompetencer vægtes højt. Der er krav om kørekort til personbil.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse, hidtidig beskæftigelse samt publikationsliste sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 18. juni 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 26.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til redaktør Anders C. Christensen på mobil 41 20 61 38 eller mail: anders.christensen@natmus.dk eller hos forskningschef Michael Andersen på mobil 41 20 61 10 eller mail: michael.andersen@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
01/06/2021