Regnskabsmedarbejder til Nationalmuseets regnskabsteam

Ansøgningsfrist: 30-06-2021

Nationalmuseets regnskabsteam søger en dygtig og systemstærk regnskabsmedarbejder. Opgaverne er alsidige og du kommer til at indgå i et team af velfungerende kollegaer. Du skal trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med, at der samarbejdes i teamet, som består af 6 medarbejdere. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Regnskabsteamet er en del af Nationalmuseets økonomienhed, der har ansvaret for budgettering, controlling, regnskabsaflæggelse og økonomisupport til hele Nationalmuseet. Nationalmuseets økonomistyring er underlagt de statslige regnskabsregler, herunder samarbejdet med Statens Administration, men museet er også en virksomhed, som i stigende grad agerer på det kommercielle marked, hvilket økonomifunktionens opgaver afspejler.

Arbejdsområde

 • Som regnskabsmedarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være:
 • Håndtering af kreditorfakturaer i IndFak
 • Håndtering af rejse- og udgiftsafregninger i RejsUd
 • Kreditoradministration
 • Udbetaling af Danefægodtgørelse, herunder kontakt til findere
 • Support til ledere i forbindelse med IndFak og RejsUd
 • Samarbejde med budgetteam i forhold til konteringer
 • Besvarelse af forespørgsler fra interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Måneds-, kvartals- og årsafslutninger

Derudover vil du skulle supportere og aflaste det øvrige regnskabsteam ved fravær og spidsbelastninger.

Kvalifikationer
Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt, at du:

 • Har en kontoruddannelse inden for regnskab
 • Har flair for at sætte dig ind i nye systeme
 • har flair og interesse for hele regnskabet fra a-z
 • Har et godt kendskab til Excel, og har erfaring og lyst til at arbejde med de avancerede funktioner (formler, pivottabeller, makroer mv.)
 • Tager ansvar for helheden og engagerer dig i dit job
 • Har flair for at se de simple løsninger
 • Er faglig nysgerrig og initiativrig
 • Er struktureret og har proaktiv tilgang til arbejdet
 • Har faglig stolthed og gerne vil yde leverancer af høj kvalitet
 • Har erfaring med brugen af et kreditorgodkendelsessystem (vi bruger IndFak)
 • Har erfaring med brugen af et rejseafregningssystem (vi bruger RejsUd)
 • Har erfaring med brugen af et finanssystem (vi bruger Navision Stat)
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Har godt humør og højt energiniveau

Kendskab til Navision Stat og tilhørende systemer (Indfak2, RejsUd mv.) vil være en fordel.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under transformation. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.
Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.
Skriftlig ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest onsdag den 30. juni 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 27 og 28.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos regnskabsleder Anita Nielsen på mail: anita.nielsen@natmus.dk eller telefon: 4120 6625.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
14/06/2021