Ribe Kunstmuseum søger erfaren kunsthistoriker som museumsinspektør

Ansøgningsfrist: 30-04-2024

Stillingens indhold:

Stillingen rummer arbejde med særudstillinger, formidling, samlingen, projektudvikling og projektledelse.

Ved stillingens besættelse vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Kandidatgrad i kunsthistorie. Ph.d.-grad er ikke et krav
 • Godt kendskab til museets ansvarsområde indenfor dansk kunst i perioden 1750-1940
 • Generel erfaring med museumsfaglige opgaver
 • Erfaring med udvikling og realisering af særudstillinger
 • Erfaring med udarbejdelse og redigering af formidlingstekster og publicerede artikler
 • Erfaring med og evner for forskellige formidlingsformer for voksne, børn og unge
 • Erfaring med samlingsarbejde, gerne erfaring med SARA
 • Stærke kommunikative evner og sproglige kundskaber (foruden dansk og engelsk også gerne tysk)
 • Gerne erfaring med fundraising, projektledelse, budgetstyring og afrapportering

Ved stillingens besættelse vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende personlige kompetencer:

 • Du er ansvarsfuld og omhyggelig og formår både at udvikle, gennemføre og afslutte projekter
 • Du formår at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Du samarbejder ubesværet med forskellige personale- og faggrupper samt interessenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
 • Du er idérig og har lyst til at samarbejde om museets fortsatte udvikling
 • Du er en udadvendt person med evner for og lyst til publikumskontakt
 • Du er en god kollega, også når der er travlt
 • Du er indstillet på at udvise fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og kan overskue variationen i opgaverne på en mindre arbejdsplads

Foruden museets direktør består det faglige personale af to inspektører, hvor af du vil blive den ene.

Museets ansatte arbejder tæt sammen i dagligdagen og supplerer og afløser hinanden. Arbejdet vil veksle mellem det daglige museale arbejde med formidling på alle niveauer til administrative opgaver og praktisk afvikling. Der kan blive tale om rejseaktivitet i forbindelse med udlån fra samlingen til udstillinger i udlandet, ligesom weekend- og aftenarbejde forekommer. Vi ser gerne, at man har bopæl så tæt på Ribe, at det er muligt at være en del af hverdagen på museet.

Ribe Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum og en selvejende institution. Museet har en stabil økonomi, og der er fortsat mulighed for at udvikle og styrke museets position lokalt, regionalt og nationalt. Ribe Kunstmuseums vision er at skabe relevante, overraskende og sanselige møder mellem kunst og mennesker. Se mere på www.ribekunstmuseum.dk.

Du vil få din daglige gang i den meget smukke og moderniserede bygning, som har dannet ramme om Ribes kunstsamling siden 1891. Selvom byen er nordens ældste, er Ribe en levende by også uden for turistsæsonen. Byen byder på et rigt kulturliv, og Nationalpark Vadehavet, beliggende i Unesco-verdensarvsområdet, er lige uden for døren.

Praktisk:

Dette er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2024. For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til museumsdirektør Anne-Mette Villumsen på amv@ribekunstmuseum.dk eller tlf. 23695220.

Ansøgningen stiles og sendes til museumsdirektør Anne-Mette Villumsen på mail: amv@ribekunstmuseum.dk

Som bilag til ansøgning og CV kan sendes eksempler på tidligere producerede udstillinger, udgivelser og andre projekter.

Ansøgningsfrist: 30. april 2024. Samtaler forventes gennemført i uge 20 og evt. anden samtale i uge 22.

Publiceret:
05/04/2024