Ribe Kunstmuseum søger erfaren kunsthistoriker som museumsinspektør

Ribe Kunstmuseum søger erfaren kunsthistoriker som museumsinspektør i en tidsbegrænset stilling på tre år med tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 16-06-2022

Stillingens indhold:

Stillingen rummer opgaver i relation til museets ansvarsområde indenfor dansk kunst i perioden 1750-1940, så som formidling, projektudvikling, kuratering af særudstillinger, projektledelse, budgetstyring og afrapportering.

Kvalifikationer:

Ved stillingens besættelse vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Kandidatgrad i kunsthistorie
 • Godt kendskab til dansk kunst i perioden 1750-1940
 • Erfaring med formidling i form af udstillinger og publicerede artikler
 • Erfaring fra museumsarbejde, herunder erfaring med samlingsvaretagelse og -administration
 • Erfaring med fundraising, budgetstyring og afrapportering
 • Stærke kommunikative evner og sproglige kundskaber (foruden dansk som min. engelsk og også gerne tysk)
 • Erfaring med og evner for skriftlig, mundtlig og digital formidling for alle aldersgrupper
Ved stillingens besættelse vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende personlige kvalifikationer:
 • Du er ansvarsfuld og formår både at udvikle, gennemføre og afslutte projekter
 • Du formår at arbejde selvstændigt og struktureret i en travl og varieret hverdag
 • Du samarbejder ubesværet med forskellige personale- og faggrupper samt interessenter i og uden for museet
 • Du er idérig og har lyst til at samarbejde om museets fortsatte udvikling
 • Du er en udadvendt person med evner for og lyst til publikumskontakt
 • Du er en god kollega, også når der er travlt
 • Du er indstillet på at udvise stor fleksibilitet og evner at løse forskelligartede opgaver i det daglige

Ribe Kunstmuseum er en lille organisation, hvilket bl.a. betyder, at der er kort vej fra idé til handling.

Foruden museets direktør består det faglige personale af to inspektører, hvor du i vikariatets tre år vil være den ene af de to inspektører. Vikariatet er opslået, da den ene inspektør skal have orlov for at gennemføre en ph.d.-uddannelse.

Museets ansatte arbejder tæt sammen i dagligdagen og supplerer og afløser hinanden. Arbejdet vil veksle mellem det daglige museale arbejde med samlingen og formidling på alle niveauer fra udstillinger til undervisning. Der vil også kunne blive tale om rejseaktivitet i

forbindelse med udlån fra samlingen til udstillinger i udlandet, samarbejdsmøder rundt i landet. Weekend- og aftenarbejde vil kunne forekomme.

Ribe Kunstmuseum har en stabil økonomi, og der er fortsat mulighed for at udvikle og

styrke museets position i området såvel som i det samlede museumsvæsen i landet. Du vil få din daglige gang i den meget smukke og relativt nyrenoverede bygning, som siden

1891 har dannet ramme om Ribes kunstsamling. Selvom byen er nordens ældste, er det en

særdeles levende by og det ikke kun i turistsæsonen. Her er et meget rigt kulturliv, og

Vadehavet, beliggende i Unesco-verdensarvsområdet, er lige uden for døren.

Praktisk:

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til museumsdirektør Anne-Mette Villumsen på amv@ribekunstmuseum.dk eller tlf. 23695220. Ansøgningen stiles og sendes til museumsdirektør Anne-Mette Villumsen på mail: amv@ribekunstmuseum.dk

Som bilag til ansøgningen ønskes eksempler på udstillingskoncepter, forsknings- og/eller

formidlingsartikler eller tekster til fondsansøgninger.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 26.

Publiceret:
26/05/2022