ROMU søger arkæolog

Ansøgningsfrist: 01-08-2022

Museumsorganisation søger en alsidig og selvstændig medarbejder med erfaring inden for middelalderarkæologi til to års projektansættelse med base i Roskilde

Middelalderen spiller en helt central rolle i Roskilde, som er den største af de fire kommuner, som museumsorganisationen ROMU har det arkæologiske ansvar i. Museumsorganisationen står nu over for store opgaver i tilknytning til byggesager netop i den historiske bymidte i Roskilde.

ROMU søger derfor en arkæolog – primært til at indgå i den bygherrefinansierede arkæologi. En uddannelsesbaggrund som middelalderarkæolog vil være optimal. Men har du anden arkæologisk baggrund, kombineret med erfaring fra byudgravninger, er du også velkommen til at søge.

Du skal kunne påtage dig ansvaret for arkæologiske udgravninger, herunder daglig ledelse af gravehold, tilrettelæggelse og udførelse af beretningsarbejdet og administration i relation til den konkrete sag. Den faglige og praktiske tilrettelæggelse sker i tæt samarbejde med vores udgravningskoordinator og de sagsansvarlige inspektører.

Din base vil være på Roskilde Museum. I løbet af efteråret 2022 opstarter en længerevarende byarkæologisk udgravning centralt i Roskilde, som det forventes, at du kommer til at varetage det første års tid af ansættelsen. Men du kan, afhængigt af museets konkrete opgaver, også komme til at arbejde med udgravninger i andre dele af museumsorganisationens ansvarsområde, og inden for andre perioder.

Der er tale om en projektansættelse i to år. Forlængelse kan komme på tale, hvis udviklingen i ROMUs arkæologiske opgaver gør det muligt. Der er som udgangspunkt ikke knyttet forskningstid til stillingen, men afgrænsede forskningsopgaver kan komme på tale.

Ud over at have en solid arkæologisk baggrund forventer vi, at du:

  • Både kan arbejde selvstændigt og kan indgå i et kollegialt samarbejde.
  • Er fleksibel og har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver.
  • Kan kommunikere med både borgere og bygherrer.
  • Kan arbejde med GPS og har et godt kendskab til GIS.
  • Har kørekort til bil.

Som ansat i museets afdeling for forskning og kulturarv får du mulighed for, og forventes at indgå i afdelingens og museets sociale fællesskab. Vi tilbyder en arbejdsplads med engagerede kolleger og en åben, men respektfuld omgangstone. Du kan forvente god hjælp og faglig sparring til dine opgaver. Vi lægger i det hele taget vægt på at dele viden og inspiration mellem hinanden, på tværs af faglige kompetencer og erfaringer.

Stillingen er på 37 timer/ugentligt og er til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest derefter. Aflønning efter gældende overenskomst inden for det statslige område.

Deadline for ansøgning er 1. august 2022 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. august. Ansøgning og CV sendes til hannelar@romu.dk med følgende ord i emnefeltet: ”Arkæolog – middelalder”.

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt:

Chef for Forskning og Kulturarv Lars K. Christensen, telefon: 2032 4197, e-mail: larskc@romu.dk.

Tillidsrepræsentant for det akademiske område på ROMU er Julie Nielsen.

ROMU er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, som har det kulturhistoriske museale ansvar i Roskilde, Lejre, Frederikssund og Egedal kommuner. ROMU driver ti besøgssteder og har tillige ansvaret for at lede arbejdet med kultur- og verdensarv ved Roskilde Domkirke. Der er godt 100 ansatte i museumsorganisation fordelt på omkring 55 årsværk. Læs mere på www.romu.dk.

Publiceret:
30/06/2022