ROMU søger kulturhistorisk konservator

Ansøgningsfrist: 03-06-2024

Drømmer du om at arbejde i en statsanerkendt, kulturhistorisk museumsorganisation med knap 100 højtspecialiserede kolleger, to magasiner og ti besøgssteder med tilsammen over 200.000 museumsgenstande og over 200.000 besøgende om året? Så har du chancen nu.

ROMU søger en konservator, der har lyst og evne til at indgå i flere forskelligartede arbejdsgrupper på tværs af fagligheder og adresser – og som vil stortrives i et arbejdsliv, som både indbefatter udstillingsarbejde, rekvireret arbejde inden for arkæologien og generel konserveringsfaglig museumsdrift med fokus på den gode publikumsoplevelse både nu og i fremtiden.

Om jobbet

Som museets konservator kommer du til at være en del af mange arbejdsområder og projekter. Dine hovedansvarsområder er driftsopgaver med præventiv bevaring, tilsyn og overvågning i løbende samspil med udstillingsarbejde på ROMUs mange besøgssteder, hvor vi hen over året har flere skiftende udstillinger. Du vil derfor få en bred berøringsflade med mange forskellige faggrupper.

Afledt af ROMUs strategi for 2024-28 kommer du til at tage del i udvikling af magasineringsforhold med en systematisk og fremtidssikret tilgang til samling og bevaring. Projektet er forankret i museets samlingsgruppe, der bl.a. består af de samlingsansvarlige inspektører.

Jobbet indbefatter desuden en tæt dialog med museets afdeling for teknik og bygninger. Hertil kommer et tæt samarbejde med afdelingen for arkæologi og rekvireret arbejde, der i tråd med museets arkæologiske undersøgelser løbende vil rekvirere konserveringsopgaver.

Stillingen er placeret i museets afdeling for nyere tid og publikum med 15 fastansatte kolleger af forskellige højtspecialiserede fagligheder, der alle løser opgaver inden for museets søjleområder. Med faste opgaver i udviklingen af publikumsoplevelser indgår museets konservator naturligt i afdelingen.

Om dig

Vi forventer, at du går til dine opgaver med en fleksibilitet og et positivt engagement. Du er stolt af dit fag og vil gerne dele din viden. Du tilgår dine kollegers faglighed med nysgerrighed og er løsningsorienteret. Du kan arbejde både selvstændigt og indgå i faglige miljøer på tværs af både kompetencer og afdelinger.

Ud over en matchende profil forventer vi, at du:

  • er uddannet cand.scient.cons fra Konservatorskolen eller har en lignende anerkendt uddannelse på kandidatniveau.
  • har dokumenteret erfaring med at bistå udstillingsarbejde med fokus på både æstetiske og bevaringsmæssige forhold, herunder montering.
  • har solid erfaring med mange forskellige kulturhistoriske materialegrupper, herunder samarbejde med den rekvirerede arkæologiske praksis.
  • formår at prioritere daglige opgaver og præventiv bevaring, herunder bl.a. løbende opdatering af kemisk risikovurdering, aflæsning af dataloggere og tilsyn med ROMUs besøgssteder og magasiner.
  • har kørekort til bil (niveau B).

Vi lægger desuden vægt på

  • at du har en både systematisk og pragmatisk tilgang til dine arbejdsopgaver med øje for planlægning og koordinering i forhold til museets igangværende og tværgående projekter.
  • at du holder dig opdateret inden for dit fagområde og oparbejder relevante netværk.
  • at du har lyst og evne til at indgå i faglige samarbejder på tværs af kompetenceområder, afdelinger og adresser.

Vi tilbyder

Der er tale om en fast stilling på 30 timer om ugen, hvoraf fem timer finansieres gennem den rekvirerede arkæologi. Du vil få fast arbejdssted på Roskilde Museum, hvor ROMUs konservatorværksted har til huse.

Som ansat i museets afdeling for nyere tid og publikum forventes du at indgå i afdelingens og museets kollegiale fællesskab. Afdelingen er såvel som samarbejdsgrupper spredt ud over flere adresser og fagområder, hvorfor tværgående fællesskaber er kendetegnede for ROMU.

Vi tilbyder en arbejdsplads med engagerede kolleger og en åben, men respektfuld omgangstone. Du kan forvente sparring til dine opgaver, om end en del konservatorarbejde vil være selvstændigt. Vi lægger vægt på at dele viden og inspiration mellem hinanden, på tværs af faglige kompetencer og erfaringer.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis til hannelar@romu.dk senest mandag d. 3. juni 2024 kl. 12 mrk. ”konservator”. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt fredag d. 14. juni. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2024 eller snarest derefter. Aflønning efter gældende overenskomst inden for det statslige område.

For yderligere oplysninger kontakt chef for afdelingen nyere tid og publikum Isabella No’omi Fuglø på isabellaf@romu.dk eller tlf. 29 32 75 41.

Tillidsrepræsentant for det akademiske område på ROMU er Jakob Caspersen.

ROMU er en statsanerkendt kulturhistorisk museumsorganisation med ansvar for det lovafledte arbejde med arkæologi og nyere tid i Roskilde, Frederikssund, Lejre og Egedal kommuner. ROMU fører tilsyn med fredede fortidsminder i ti kommuner på Midt- og Vestsjælland og udfolder et landsdækkende ansvar for populærmusikkens kulturhistorie fra 1920’erne til i dag. ROMU har desuden ledelsesansvaret for arbejdet i fondsorganisationen bag kulturarv ved Roskilde Domkirke.

Læs mere på www.romu.dk.

Publiceret:
06/05/2024