ROMU søger tre arkæologiske inspektører til feltarkæologien

Ansøgningsfrist: 07-05-2024

Tre faste stillinger opslås i afdeling for arkæologi og rekvireret arbejde i den statsanerkendte kulturhistoriske museumsorganisationen ROMU.

ROMU har det arkæologiske ansvar for Egedal, Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner. ROMU er desuden udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med de ca. 2.400 fredede fortidsminder, som findes på det centrale og vestlige Sjælland. Over de næste år vil have brug for flere hænder til udgravningsprojekter inden for museets ansvarsområder. ROMU søger derfor tre arkæologer til at indgå i den bygherrefinansierede arkæologi.

Du skal kunne påtage dig ansvaret for museets arkæologiske undersøgelser, herunder både den faglige og daglige ledelse af udgravningshold, tilrettelæggelse og udførelse af dertilhørende beretningsarbejde og generel administration i relation til de konkrete sager. Den faglige og praktiske tilrettelæggelse sker i tæt samarbejde med museets arkæologiske chef og sagsansvarlige inspektører.

Fordele for ansøgere:

· Fortrolighed med ROMUs arkæologiske arbejde og metoder, herunder udgravnings- og registreringspraksis.

· Stort kendskab til arkæologien i museets dækningsområde i områderne omkring Roskilde Fjord, der spænder vidt fra Roskildes middelalderlige bykerne over Lejreegnens rige kulturarv fra storhedstiden i jernalder og vikingetid til Frederikssund og Egedals imponerende bebyggelsesspor fra sten- og bronzealder.

ROMU forventer, at du går til dine opgaver med en fleksibilitet og et positivt engagement, uanset om du på en given udgravning er udgravningsleder eller assisterer udgravningen. Du sætter pris på at arbejde i teams, og har fokus på at dele din viden i afdelingen og med resten af museet i en godt arbejdsklima.

Ud over en matchende profil forventer vi, at du:

· Har minimum en bachelorgrad i forhistorisk eller historisk arkæologi.

· Har solid erfaring som udgravningsleder.

· Kan arbejde selvstændigt men også indgå i et kollegialt samarbejde.

· Er fleksibel og har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver.

· Kan kommunikere med både borgere, entreprenører og bygherrer.

· Kan arbejde med GPS og har et godt kendskab til GIS.

· Har kørekort til bil (niveau B).

Der er tale om tre faste stillinger på 37 timer om ugen inden for den rekvirerede arkæologi. Som ansat i museets afdeling for arkæologi og rekvireret arbejde får du mulighed for, og forventes at indgå i afdelingens og museets kollegiale fællesskab. Det er et krav for stillingen, at du opfylder et årligt normtimetal for den rekvirerede arkæologi på 1453 timer. Der er ikke knyttet selvstændig forskningstid til stillingen.

Vi tilbyder en arbejdsplads med engagerede kolleger og en åben, men respektfuld omgangstone. Du kan forvente god hjælp og faglig sparring til dine opgaver. Vi lægger i det hele taget vægt på at dele viden og inspiration mellem hinanden, på tværs af faglige kompetencer og erfaringer. Vi tilstræber ved de tre ansættelser at sikre variation og spredning af faglige specialeområder med relevans for museumsorganisationens ansvarsområder.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis til hannelar@romu.dk senest den 7. maj 2024 kl. 12. Stillingerne er til besættelse pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

For yderligere oplysninger kontakt arkæologisk chef Julie Nielsen på julien@romu.dk eller tlf. 29327579.

Tillidsrepræsentant for det akademiske område på ROMU er Jakob Caspersen.

ROMU er en selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museumsorganisation, som beskæftiger knap 60 årsværk fordelt på ti besøgssteder i området omkring Roskilde Fjord. ROMU driver blandt andet Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum Færgegården, Lützhøfts Købmandsgård, Tadre Mølle samt RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur.

Læs mere på www.romu.dk.

Publiceret:
17/04/2024