Sektionschef till Samling & Forskning på Malmö Museum

Sista ansökningsdag: 18-03-2024

Ansøgningsfrist: 18-03-2024

Malmö museum är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med cirka 400 000 besökare årligen är Malmö museum södra Sveriges största och mest besökta museum utanför Stockholm. Nu står museets samlade organisation och verksamhet inför en spännande utvecklingsresa och vi erbjuder dig en möjlighet att vara med! Malmö museum omorganiserar sin verksamhet och inrättar ett antal nya tjänster, samtidigt som verksamheten har breddats genom Wisdome Malmö. Sammantaget innebär detta en kraftig utveckling och positionsförändring för Malmö museum som museum, science center och besöksmål i staden och regionen. Resultatet blir en utvecklad verksamhet och organisation väl anpassad för sin samtid och medborgarnas efterfrågan och förväntningar på Malmö museum.

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett nyinrättat uppdrag som Sektionschef med inriktning Samling & Forskning på Malmö Museum! På Malmö Museum förvaltas en stor kulturskatt med cirka 500 000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Detta är resultatet av 180 års verksamhet och mångfalden i våra samlingar ger museet en unik bredd. Genom museets samlingar vill vi på bästa sätt kunna tillgängliggöra och förmedla dagens och morgondagens kulturarv. Vi vill väcka nyfikenhet, skapa sammanhang och möjligheter till insikter om betydelsen av vårt gemensamma natur- och kulturarv, så att det bevaras, används, utvecklas och angår alla. Vi söker dig som delar vår ambition och ser vikten av att konsten och kulturen inkluderar och engagerar breda grupper av människor.

Sektionen för Samling & Forskning har en central roll på museet. Här arbetar 6 engagerade och erfarna intendenter. I ditt uppdrag som sektionschef kommer du i nära samarbete med dina medarbetare att leda utvecklingen av museets samlingsstrategi. Samlingsstrategin lägger grunden för hur det framtida samlingsarbetet ska se ut. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att arbeta med att sätta ramarna för museets samlingshantering gällande samlingens natur och inriktning inklusive förmedling av samlingen. Genom sektionens verksamhet genomförs inköp av föremål till museet och sektionen ansvarar för Malmö museums föremålsdatabas. Även in- och utlåning av föremål hanteras här.

Som sektionschef har du ett övergripande ansvar för din verksamhet och representerar i ditt ledaruppdrag arbetsgivaren Malmö stad. I chefsrollen ingår verksamhetsansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar samt personalansvar. I ditt uppdrag rapporterar du till Enhetschefen för Utbud & Värdskap och du är en del av enhetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Som chef värnar du ett tillitsbaserat och inkluderande förhållningssätt där du tar tillvara dina medarbetares kunskap. Du är en närvarande och synlig ledare som engagerar, stöttar och motiverar dina medarbetare i arbetet och strävar efter att öka deras handlingsutrymme. Som sektionschef för Samling & Forskning ser vi att det är viktigt att du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. För att lyckas behövs ett strukturerat arbetssätt med vana att planera och organisera en verksamhet där du kan prioritera och arbeta med flera parallella projekt och arbetsuppgifter. Det är viktigt för oss att du värnar samarbete och att du i ditt arbete ser till helheten och representerar Malmö museums samlade intressen. Arbetet kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. Därför är det viktigt med en god kommunikativ förmåga samt att du trivs med att bygga relationer. Uppdraget förutsätter mycket goda kunskaper i svenska språket, alternativt motsvarande kunskaper i något av de andra skandinaviska språken. Även goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändigt.

Vi vänder oss till dig som har:

  • Akademisk examen motsvarande 180 HP i ämnesområden som är relevanta för de samlingar museet omfattar ex. natur- /kultur-och konsthistoria, eller liknande.
  • Chefserfarenhet alternativ Ledarerfarenhet, där du exempelvis har varit ansvarig för att leda projekt och på så sätt säkerställa resultat genom att arbetsleda andra.
  • Erfarenhet av samlingsförvaltning och samlingsutveckling.
  • Erfarenhet av samlingsförmedling.
  • Erfarenhet av forskningssamverkan med koppling till museala samlingar.
  • Kännedom om den lagstiftning som styr museets verksamhet så som museilagen och arkivlagen.
  • God förståelse gällande museala databaser och samlingsregistrering.

Det är även meriterande med:

  • Erfarenhet av extern finansiering och ansökningsarbete.
  • Ett upparbetat professionellt nätverk inom musei- och forskarvärlden.  

Om arbetsplatsen

Malmö Museum är södra Sveriges största museum och grundades 1841. Sedan dess har verksamheten utvecklats och breddats och idag berättar museet genom sin verksamhet om historia, natur, teknik och sjöfart samt presenterar flera tillfälliga utställningar varje år. Malmö Museum har också ett akvarium.

Till museets samlingsområden hör kulturhistoria, natur, arkeologi samt teknik- och sjöfartshistoria. I april 2023 invigs även Wisdome Malmö ett visualiseringscenter för vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande på museet.

Malmö Museum är ett av Skånes tre regionala museer.

Läs om Malmö museum, Wisedome Malmö och Kulturförvaltningen här; 
Wisdome Malmö – Malmö stad (malmo.se) Malmö Museer – Malmö stad (malmo.se) Kulturförvaltningen Malmö stad

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Sök jobbet / søg stillingen

Publiceret:
10/03/2024