Slotsværter til Christiansborg Slot

Ansøgningsfrist: 20-02-2023

Kunne du tænke dig at arbejde på Christiansborg Slot og formidle Slotsholmens kongelige historie?

Nationalmuseet søger 5 slotsværter med lyst og mod på at formidle og yde god service over for vores mange danske og udenlandske gæster på Christiansborg Slot.

Som slotsvært skal du formidle Kongehusets brug af Christiansborg Slot, De Kgl. Repræsentationslokaler med 1000 års Danmarkshistorie i Bjørn Nørgaards Gobeliner, middelalderhistorie i Ruinerne, pompøse kareter i De Kongelige Stalde, kongelige madtraditioner i Det Kongelige Festkøkken, de kongelige ceremonier i Slotskirken og de kongelige skulpturer i Kongernes Lapidarium (i Christian 4.s Bryghus). I sommermånederne vil du også forestå omvisninger i Eremitageslottet.

Arbejdsområde

De primære arbejdsopgaver vil være at:

  • forestå omvisninger på såvel dansk som engelsk
  • holde opsyn på slottet
  • forestå billet- og varesalg i besøgsstederne i mindre omfang
  • indgå i det team, der varetager opgaver i forbindelse med officielle arrangementer og deltage i formidlingsaktiviteter og almindelige arrangementer

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

  • har et godt kendskab til dansk historie og gerne kunsthistorie
  • er god til formulere dig på dansk
  • taler et ubesværet engelsk
  • har lyst til formidling
  • er fleksibel, serviceminded og kan lide at medvirke i et team der får dagligdagen til at fungere

Det er endvidere en fordel, hvis du erfaring fra en lignende stilling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer pr. uge og placeres på alle ugens dage. I sommermånederne er der mulighed for flere timer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten), samt organisationsaftale med Serviceforbundet for Vagtfunktionærer i staten m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Nationalmuseet skal endvidere have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes besat 1. april 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Hvis stillingen er noget for dig, så send os en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside. Din ansøgning skal være museet i hænde senest mandag den 20. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 10-11, 2023. I forbindelse med ansættelsessamtalen vil der være en ca. 10 min. mundtlig øvelse i at kunne formidle. Øvelsen vil blive tilsendt ved indkaldelsen til samtale.

Yderligere oplysning om stillingerne, kan fås ved henvendelse til driftsleder Jan Blichert-Hansen på telefon: 4120 6870 eller mail: jbs@natmus.dk eller formidlingskoordinator Olene Bergman på telefon: 4120 6878 eller mail: Olene.Bergman@natmus.dk.

Oplysninger om Christiansborg Slot og tilknyttede besøgssteder findes her.

Publiceret:
02/02/2023