Souschef for Bygning og Inventar, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 17-11-2021

Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende udfordringer. Ud over opbygning af nye udstillinger og fornyelse af de faste, flytter vi snart ind i et nybygget fællesmagasin, som vi deler med Det Kongelige Bibliotek.

Den nyoprettede souschefstilling er tilknyttet enheden Bygning og Inventar under Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring.

Enheden Bygning & Inventar arbejder med bevaringsopgaver med udgangspunkt i museets forskning og rige samlinger, og den bringer ny viden til, og står for udstillingspleje på Nationalmuseets mange besøgssteder. Enheden udfører også konserveringsopgaver for eksterne kunder og samarbejdspartnere. Enheden har ca. 45 medarbejdere med primære arbejdsopgaver inden for konservering, og den er delt i to grupper. Der søges en souschef til den daglige ledelse af gruppen Bygning og Inventar – Metaller og organiske materialer.

Arbejdsområde
Souschefen skal være med til at sikre den daglige styring af gruppens brede arbejdsportefølje inden for konservering. Arbejdet består dels af interne opgaver, der understøtter museets aktiviteter inden for konservering og klargøring af genstande til udstilling, udlån, danefæ, prøveudtagninger og studiebrug, og dels af indtægtsdækket virksomhed med konservering og rådgivning for eksterne kunder.

Den nye souschef skal, i fællesskab med chefen for Bygning & Inventar og i samarbejde med medarbejderne og museets øvrige enheder, fastholde og udvikle museets faglige niveau inden for bevaring af museets samlinger på kort og lang sigt, så de kan imødekomme både eksterne og interne brugeres behov. Vi søger en souschef, der har lyst til den ledelsesmæssige udfordring, der ligger i at planlægge og koordinere de mangfoldige arbejdsopgaver med henblik på at sikre gode løsninger og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, samtidig med at der er blik for en effektiv udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer.

I det daglige har du ledelsesansvaret for den medarbejdergruppe, der arbejder med bevaring af metaller og organiske materialer.

Souschefen for gruppen Bygning og Inventar – Metaller og organiske materialer vil i det daglige stå for:

 • Personaleledelse samt faglig og administrativ ledelse af gruppens 13 faste medarbejdere
 • At fastlægge enhedens overordnede udvikling i samarbejde med enhedschefen, herunder at udarbejde handlingsplaner i overensstemmelse med museets overordnede strategi og vision
 • At understøtte enhedschefen i at udarbejde årlige budget- og arbejdsplaner for enheden samt medvirke til koordineringen af medarbejdernes arbejde
 • At deltage i og bidrage til den løbende planlægning og koordinering af komplekse opgaver på museet såvel som for eksterne kunder og samarbejdspartnere
 • At sikre gruppens faglige udvikling i forhold til opgaverne, herunder sikre kompetenceudvikling af gruppens medarbejdere
 • At medvirke til og gerne øge den eksterne finansiering af afdelingens opgaver

Souschefen refererer til chefen for Bygning og Inventar. Chef og souschef arbejder i det daglige tæt sammen om enhedens visioner og mål.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har akademiske kvalifikationer på kandidatniveau fra Konservatorskolen eller tilsvarende.

Vi vil endvidere lægge vægt på, at du:

 • Er udadvendt, empatisk og serviceminded og kan samarbejde med mange forskellige personalegrupper, men også arbejde selvstændigt
 • Har ledelseserfaring og lyst til at udvikle sig personligt og som leder
 • Har erfaring med drift og tilbudsgivning inden for konservering
 • Har erfaring med projektledelse, budgetter og økonomi
 • Har erfaring med konservering gerne inden for metaller og organiske materialer
 • Har visioner for konservering
 • Har overblik, så du kan håndtere de mange arbejdsområder
 • Har et stærkt netværk inden for den bevaringsfaglige verden

Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye souschef har gode samarbejdsevner, kan skabe arbejdsglæde omkring sig og kan strukturere et ofte meget omfattende arbejdsfelt med mange projekter, sager og bestillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er i Brede nord for København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Vi håber, at vores nye souschef kan tiltræde snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vort elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 17. november 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Bygning & Inventar Eva Bøje Nielsen på telefon 4120 6570 eller mail: eva.boje.nielsen@natmus.dk eller vicedirektør Lars Højer på telefon 4120 6905 eller mail: lars.hojer@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
03/11/2021