Souschef med ansvar for drift og udvikling til Museum Skanderborg

Ansøgningsfrist: 25-01-2022

Museum Skanderborg gennemgår i disse år en tranformation fra lokalmuseum til moderne interagerende museum med ambitiøs udvikling af nye besøgssteder og nye forretningsgange. Vi søger en souschef, der har lyst til at være med på rejsen og kvalitetssikre processen.

Dine opgaver vil være at sikre at:

  • Vi har styr på museets projekter i forhold til arbejde, tid og ressourcer.
  • Vores økonomifunktion kan levere prognoser og ledelsesrapportering.
  • Vi udvikler den kommercielle del af museumsvirksomheden.
  • Vores kommunikation og markedsføring implementeres i driften.
  • Vi fortsat kan være gode samarbejdspartnere for myndigheder, fonde, sponsorer, gæster, andre virksomheder mv.

Du vil indgå i Museum Skanderborgs øverste ledelse og referere direkte til museets direktør. Du bliver daglig leder af 5 – 10 medarbejdere. Du skal have gode samarbejdsevner, økonomisk overblik og erfaring med virksomhedsudvikling.

Vi er et hold af dedikerede medarbejdere, som brænder for at fortælle historier, og som elsker at arbejde med processer. Du har ansvaret for den overordnede økonomiske styring af virksomheden. Du skal optimere den kommercielle del af vores aktivitet.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og du vil selv kunne være med til at præge indholdet.

Vi forventer, at du er skarp til at systematisere og styre beslutningsprocesser og projektforløb.

Vi har en velfungerende økonomifunktion og en stribe medarbejdere, som er vant til at arbejde selvstændigt med økonomi og projektledelse; så du skal også være en holdspiller, som dog ikke er bange for at skære igennem. Du skal kunne holde overblik og have øje for detaljerne i alle de mangeartede aktiviteter, som vi sætter i gang.

Medarbejderne på Museum Skanderborg er fagligt kompetente inden for virksomhedens indholdsleverancer. I dit samarbejde med direktøren og medarbejderne skal du være proaktiv og komplementere de eksisterende ledelsesroller. Derfor søger vi en leder, der kan sætte fokus på rammerne og på medarbejdernes trivsel. Du er tillidsvækkende og -skabende i hele organisationen på tværs af faggrænser og geografi. Har du erfaring med at lede mod selvledelse, er det en stor fordel – har du også erfaring med distanceledelse, er det storslået.

Museum Skanderborg er skabt af frivillige. Museet bærer arven videre, og frivillighed og ligeværd spiller en central rolle i museets drift. Vi skaber historien sammen og dækker hele kommunen fra lokalarkiver til attraktioner. Det betyder, at vores succes måles på meget mere end økonomisk overskud, ligesom det medfører, at du skal kunne favne bredt i din ledelsesrolle.

Din erfaring er mere vigtig for os end din faglige baggrund.

Souschefen er ansat af og aflønnes af Museum Skanderborg. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår. Præcis hvordan ansættelsen bliver, afhænger af personen og af den forhandling, vi må tage.

Vi skal have din ansøgning senest d. 25. januar 2022. Du skal sende din ansøgning, CV samt relevante bilag til info@museumskanderborg.dk mærket ”Souschef”.

Du kan henvende dig til direktør Lene Høst-Madsen lhm@museumskanderborg.dk, mobil 2688 0772, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6 og håber at kunne besætte stillingen per 1. april 2022.

Om Museum Skanderborg
Museum Skanderborg rummer fem museumsafdelinger og et arkiv med fem lokalarkiver. Museet varetager kulturarven i Skanderborg Kommune. Vi passer på historien; vi indsamler, registrerer, bevarer og forsker i historien og formidler den til kommunens borgere og andre besøgende.

Museets hovedafdeling er flyttet op på Skanderborg Station, og der er igangsat et ambitiøst udviklings- og ombygningsprojekt med en økonomisk ramme på knap 60 mio. Projektet forventes færdigt i 2023. Derudover arbejdes der på udvikling af Øm kloster Museum som attraktion og en generel opkvalificering af alle udstillingssteder i de kommende år.

Den samlede fortælling på Museum Skanderborg er summen af de faste udstillinger og arkivalier fordelt på de forskellige afdelinger.

Ud fra temaet ”De store søers land” belyses stedets særegenhed med klostre og vandveje, Illerup Ådal og Alken Enge, slottet og byerne.

Museet varetager Museumslovens kapitel 8 arbejde for nyere tid og arkæologi og indgår som kontraktholder i Skanderborg Kommune omkring fælles mål.

Der er ca. 30 ansatte svarende til 22 årsværk. Der er ca. 200 frivillige på kontrakt, og de ni tilknyttede venneforeninger har tilsammen mere end 1500 medlemmer.

Vi har en årlig omsætning på ca. 15 mio. kr., hvoraf de ca. 6 mio. er tilskud fra stat og kommune.

Du kan læse mere om Museum Skanderborg her: https://www.museumskanderborg.dk

Publiceret:
13/12/2021