Statens Naturhistoriske Museum søger en underviser til laboratorier for gymnasieklasser

Ansøgningsfrist: 22-08-2021

Statens Naturhistoriske Museum søger en underviser med tiltrædelse 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorier modtager hvert år tusindvis af besøgende gymnasielever til undervisning og i forbindelse med studieretningsprojekter. Nu søger vi en medarbejder til at varetage undervisning, udviklingsopgaver samt den løbende kontakt til lærere og elever i de to nuværende projekter og med mulighed for forlængelse i kommende projekter. Hovedopgaverne er den daglige undervisning af gymnasieklasser og særligt interesserede elever, samt andre opgaver afhængigt af ansøgerens øvrige kompetencer.

Om os
Statens Naturhistoriske Museums vision er at give borgerne mulighed for at forbinde sig til naturen. Vi ønsker at inspirere, engagere og sætte folk i stand til at nyde, forstå og beskytte mangfoldigheden i naturen. I de kommende år bygger vi et nyt dansk nationalt museum for naturen. Et stort museumskompleks i Botanisk Have i Københavns centrum, som skal huse avancerede laboratorier, fremragende forskningssamlinger, nye offentlige udstillinger og kombinerede faciliteter til undervisning og videnskabeligt medborgerskab. I løbet af de efterfølgende fem år vil museet ændre den måde, folk tænker på og bruger naturhistoriske museer.

Museet ønsker at udbygge og styrke sine aktiviteter på citizen science- og undervisningsområdet og i forhold til partnerskaber med landets gymnasier. Derfor søger vi en underviser til at stå for undervisning af besøgende gymnasieklasser i vores to laboratorier.

Vores undervisningslaboratorier er en hjørnesten for vores Citizen Science-aktiviteter og har siden etableringen modtaget over 8.000 gymnasieelever gennem projekterne DNA&liv og Next Generation Lab.

Projektet DNA&liv har gennem en årrække sammen med tusindvis af gymnasieelever afdækket biodiversiteten i danske søer, åer og havvandsområder ved hjælp af miljø-DNA-analyser. Klasserne arbejder i felten på egen hånd, hvor de indsamler vandprøver, som de derefter ved et heldagsbesøg på museet analyserer med realtime-PCR og artsspecifikke primere.

Next Generation Lab er museets helt nye undervisningsprojekt i samarbejde med GLOBE instituttet på Købehavns Universitet. Ambitionen med projektet er at inddrage gymnasier i artsbestemmelse af arkæologisk læder ved hjælp af proteinanalyse med brug af massespektrometri. Klasserne besøger museet en hel dag, hvor de arbejder med klassiske og moderne metoder til artsbestemmelse. Efterfølgende analyserer og bearbejder de selv data og resultater på gymnasiet.

Arbejdsopgaver
Stillingen omfatter følgende primære arbejdsopgaver:

 • Undervisning af besøgende gymnasieklasser og elever i de to undervisningslaboratorier
 • Ansvar for laboratorieprocedurer før, under og efter besøg af gymnasieklasser
 • Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer
 • Kontakt og løbende information til lærere, elever og samarbejdspartnere
 • Øvrige opgaver i projekterne afhængigt af ansøgerens profil og kompetencer

Vi søger en akademisk medarbejder med følgende profil:

 • Relevant akademisk baggrund med bredt kendskab forskningsverdenen og til laboratorieprocedurer.
 • Det er en fordel hvis du har viden og erfaring inden for arbejde med DNA og/eller proteinanalyse (PCR, realtime-PCR, sekvensering, bioinformatik, massespektometri, proteinoprensning, dataanalyse)
 • Har stor erfaring med undervisning, gerne på gymnasieniveau og/eller i museumsregi
 • Har erfaring med formidling af videnskabeligt stof, både mundtligt og skrifteligt.
 • Har kompetencer til og stor lyst til løbende driftsopgaver inden for både laboratorie- og undervisningsområdet
 • Er struktureret, ansvarsfuld og følger selvstændigt op på opgaver
 • Erfaring med at samarbejde i et team og derudover selvstændig og pålidelig
 • Stor fleksibilitet i forhold til at kunne varetage skiftende arbejdsopgaver

Vi tilbyder
Du vil have din daglige gang i de to undervisningslaboratorier på Statens Naturhistoriske Museum sammen med citizen science-sektionens øvrige medarbejdere, hvor arbejdslysten er høj og tonen er uformel. Vi lægger vægt på at skabe et socialt og positivt arbejdsmiljø, mangfoldighed i medarbejdergruppen, samt at sikre høj kvalitet i vores arbejde.

Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, og forventer, at du er indstillet på at indgå i tværfagligt udviklingsarbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en projektansættelse der ønskes besat fra 1. oktober 2021 til 30. juni 2023 med mulighed for forlængelse.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst er anciennitetsbestemt og udgør for tiden mellem kr. 26.409,17 og 32.180,08 om måneden eksklusiv pension. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Vi har flekstidsordning.

Din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 22. august 2021.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 35 og 36.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektleder Marie Rathcke Lillemark på tlf. 9356 5729 eller e-mail marie.lillemark@snm.ku.dk.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Søg stillingen her

Publiceret:
12/08/2021