Strategisk projektkoordinator til Nationalmuseet (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 12-10-2023

Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO) søger en dedikeret strategisk projektkoordinator, som kan styrke centerets interne samarbejder i organisationen på tværs af forskning og formidling samt udvikle eksterne samarbejder og partnerskaber med relevante aktører indenfor samskabende museumspraksis og bæredygtig byudvikling i et kulturhistorisk perspektiv.

Din rolle

Som strategisk projektkoordinator vil du have ansvaret for at koordinere en række af SUMO’s daglige aktiviteter. I samarbejde med SUMO’s forskningsprofessor vil du skulle:

 • Udvikle og koordinere forsknings- og formidlingsprojekter med særligt fokus på outreach, samskabelse og indtægtsdækket virksomhed (IV-opgaver).
 • Varetage centerets interne samarbejder og organisationsforankring i relation til museets enheder, afdelinger og besøgssteder.
 • Etablere og udvikle strategiske partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere, så som forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, museer og udstillingssteder samt relevante aktører inden for byudvikling.
 • Planlægge og koordinere centerets forsknings- og formidlingsaktiviteter på tværs af projekter, partnerskabsaftaler og IV-opgaver.
 • Planlægge og koordinere SUMO’s kommunikationsaktiviteter, herunder promovering af projekter og arrangementer samt drift af hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve.
 • Koordinere og vejlede studerende i forbindelse med praktikforløb i samarbejde med universiteter o.a. videregående uddannelser.
 • Varetage løbende administrative opgaver, herunder budgetkoordinering, journalisering, honoraraftaler, kontrakter, GDPR o.a. dokumentation.
 • Fungere som SUMO’s primære kontaktperson internt på Nationalmuseet og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og netværk.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du:

 • Har en kandidatgrad i antropologi, historie, europæisk etnologi eller lignende og med yderligere fagkompetencer indenfor kommunikation, formidling og projektledelse.
 • Har et solidt kendskab til kvalitative feltbaserede metoder og samskabelsesprocesser.
 • Har erfaring med tværfaglige samarbejder med forskellige aktører og partnere.
 • Har erfaring med at planlægge, koordinere og lede projekter.
 • Er god til at formulere sig på skrift.
 • Er udadvendt og samarbejdsorienteret.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er i Prinsens Palæ og i Brede, nord for København. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen er treårig og ønskes besat den 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal være vedlagt et curriculum vitae samt eksamensbeviser.

Ansøgningen skal indsendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmesidewww.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 12. oktober 2023.

Samtaler forventes afholdt den 25 og 26. oktober 2023.

Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos forskningsprofessor Morten Nielsen, morten.nielsen@natmus.dk, tlf. +45 41206079.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
27/09/2023