Studenter til danefæsagsbehandling, arkivarbejde og registrering, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 24-09-2021

Nationalmuseets enhed Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid søger 2 timelønnede studenter til sagsbehandlingen af danefæ, arkivarbejde og registreringsopgaver.

Oldsager og andre betydningsfulde genstande fra fortiden, som skønnes at være danefæ, skal indleveres til staten. Det foregår i praksis ved, at finderen indleverer fundet til det lokale museum, der har det arkæologiske ansvar i området, hvor fundet er gjort. Den endelige vurdering af fundets danefæ-status foretages på Nationalmuseet. Du vil komme til at indgå i arbejdet i enheden Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid. Danefæ-behandlingen foregår desuden i et tæt samarbejde med danefæ-sekretariatet og de to inspektører, der er tilknyttet denne enhed.

Hovedparten af de genstande, der indkommer til danefæ-behandling, stammer fra yngre jernalder og vikingetid. Det vil derfor være en fordel, hvis det er en periode, du kunne tænke dig, at arbejde med i dine studier.

Arkiverne i enheden består af følgende arkivgrupper: Sognebeskrivelse og tilhørende kortmateriale, topografisk arkiv, beretningsarkivet, tegninger af oldsager og monumenter, protokoller med oplysninger om genstande og et fotoarkiv. Dine arbejdsopgaver i forbindelse med arkivet vil blandt andet bestå i arkivering, vedligeholdelse af arkiverne, udarbejdelse af oversigter over indkommet arkivmateriale samt bistå ved besøg og forespørgsler vedrørende materiale fra arkivet.

Registreringsopgaverne kan omfatte indtastninger af data i museets elektroniske systemer eller oprettelse af inventarnumre i systemerne.

Arbejdsområder
Danefæ-sagsbehandlingen:

 • Fotografering af genstande
 • Hjælp til klargøring af danefæbreve
 • Eventuelt oprettelse af accessioner i registreringssystemet og indtastning af genstandsbetegnelser og vurderinger

Arkiv:

 • Arkivering og vedligeholdelse af arkiverne
 • Bistand i forbindelse med besøg og forespørgsler vedrørende arkivet
 • Fotobestillinger/forespørgsler

Registrering:

 • Oprettelse af inventarnumre i museets elektroniske systemer
 • Opkvalificering af eksisterende data
 • Beskrivelse og klassifikationer af genstande i registreringssystemerne

Du vil få en grundig indføring i arbejdet.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:

 • Studerer forhistorisk arkæologi eller tilsvarende, gerne på første del af studiet
 • Har interesse for Nationalmuseets samlinger og arkiver og forståelse for betydningen af registreringer og dokumentation, som grundlag for den fremtidige forskning, formidling og bevaring af museets samlinger
 • Kendskab til at arbejde med databaser
 • Har ordenssans og kan arbejde systematisk og effektivt.
 • Er fleksibel og klar til at træde til, når der opstår behov for at få løst andre opgaver
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde selvstændig, men også indgå i teams
 • Læser og skriver dansk, da vores arkiver og registreringer er på dansk

Det er en fordel, hvis du har kørekort

Løn- og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 12 timer om ugen, dog med mulighed for flere timer efter nærmere aftale. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, som sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 24. september 2021.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Peter Vang Petersen på tlf. 4120 6157 eller museumsinspektør Susanne Klingenberg på tlf. 4120 6155.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen herhttps://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=146784&DepartmentId=6156&MediaId=5

Publiceret:
10/09/2021