Studenter til Nationalmuseets magasinflytteprojekt

Ansøgningsfrist: 21-06-2021

Nationalmuseets enheder Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid samt Magasinering og Kulturhistorisk Konservering søger fire timelønnede studenter til vores magasinflytteprojekt.

Nationalmuseet skal nedpakke magasiner i Ørholm og genstandene skal gøres klar til at kunne flyttes til et nyt fællesmagasin i Vinge, der forventes klar til indflytning i 2022. Projektet med at rømme magasinerne i Ørholm er i fuld gang. Magasinerne rummer omkring 8000 kubikmeter genstande fordelt på flere bygninger. Nedpakningen af genstandene fra bronzealderen er færdig og lige nu og året ud pakkes stenalder genstande. I forbindelse med nedpakningen skal der foretages en revision af oplysninger og dele af samlingerne skal fotograferes. Fotodokumentation af genstande bliver en af de primære opgaver for dig, som studentermedhjælp. Du kommer til at indgå i et team med en arkæolog og medarbejdere fra Magasinering og Kulturhistorisk Konservering. Desuden vil en eller flere medarbejdere fra Danmarks og Middelhavslandendes Oldtid være tilknyttet projektet i forbindelse med udredninger/opklarende arbejde samt eventuelt registrering af uregistrerede genstande. Arbejdet vil give en enestående mulighed for at se de mange fund, Nationalmuseets fantastiske samling rummer.

Arbejdsområde
Dine arbejdsopgaver er primært:

 • Fotografering af genstande
 • Nedpakning og revision af genstandsregistreringer
 • Registrering af uregistrerede genstande
 • Lejlighedsvis nummerering af genstande

Kvalifikationer

 • Vi forestiller os, at du:
 • Studerer forhistorisk arkæologi eller tilsvarende
 • Har interesse for Nationalmuseets samlinger og forståelse for betydningen af registreringerne og dokumentation for den fremtidige forskning og formidling af museets samlinger.
 • Har ordenssans og kan arbejde systematisk
 • Har kendskab til at arbejde med databaser
 • Er fleksibel og klar til at træde til, når der er behov for at få løst ekstra opgaver
 • Har gode samarbejdsevner

Du vil få en grundig indføring i arbejdet.

Løn og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 12 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Tjenestestedet er magasinerne i Ørholm. Arbejdet i Ørholm foregår mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Du skal regne med at kunne arbejde i Ørholm 1-2 dage om ugen og gerne være fleksibel i forhold til arbejdstilrettelæggelsen i teamet.

Stillingenerne ønskes besat snarligst.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, som sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 21. juni 2021.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konserveringstekniker Eva Lilja Jensen på tlf. 4120 6589 eller museumsinspektør Susanne Klingenberg på telefon 41 20 61 55.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
09/06/2021