Studentermedarbejdere (kildelæsere) til Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 08-06-2021

Redaktionen af Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker søger to studentermedarbejdere til kildelæsning 10 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat i begyndelsen af august 2021.

Bogværket Danmarks Kirker, som omhandler de danske kirkebygninger, deres kalkmalerier, inventar og gravminder, har været under udgivelse siden 1933. Redaktionen omfatter pt. ni redaktører og tre kildelæsere. Forskningschefen for Middelalder, Renæssance og Numismatik er leder af redaktionen. Danmarks Kirker beskriver for tiden kirker på Fyn og i Jylland. Du kan læse mere om værket på www.danmarkskirker.natmus.dk og https://natmus.dk/organisation/forskning-samling-og-bevaring/middelalder-renaessance-og-numismatik/danmarks-kirker/.

Arbejdsopgaver
Den primære arbejdsopgave er læsning og udskrift af arkivalier i henhold til retningslinjerne for udgivelsen af bogværket Danmarks Kirker. Som kildelæser vil du skulle udarbejde excerpter af de relevante kilder (kirkeregnskaber, synsprotokoller, korrespondance m.m. fra det 17. til det 20. århundrede) til brug for redaktørerne, som forestår den egentlige redaktion af materialet. Vi tilrettelægger et skriftlæsningskursus, der lærer dig at læse gotisk håndskrift, og giver dig selvfølgelig en grundig indføring i retningslinjerne.

Desuden vil du i mindre omfang skulle varetage indtastning i Nationalmuseets billeddatabase samt forefaldende opgaver af praktisk karakter. Der kan også blive tale om lejlighedsvis assistance ved kirkeundersøgelser og arkivbesøg på Fyn og i Jylland.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du læser historie, kunsthistorie eller lignende, gerne på første eller andet år, så vi kan glæde af hinanden i længere tid. Arbejdet kræver sans for omhu og præcision, og at du er omhyggelig og selvstændig i din arbejdsform. Du skal også være parat til at give et nap med, hvor der er behov for det.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 10 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK. Hovedparten af arbejdet vil finde sted på Rigsarkivets læsesal i København (i Den Sorte Diamant) og skal foregå inden for læsesalens åbningstid. Desuden på redaktionen af Danmarks Kirker på Nationalmuseet og i enkelte tilfælde ude i landet.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Skriftlig ansøgning med oplysning om hidtidig uddannelse (vedlagt karakterudskrift) og beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være os i hænde senest tirsdag den 8. juni 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til redaktørerne Lasse Jonas Bendtsen, tlf. 41 20 61 45, eller Rikke Ilsted Kristiansen, tlf. 41 20 61 36.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Ansøg her

Publiceret:
25/05/2021