Studentermedhjælp til Samlinger hos Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 17-06-2022

Nationalmuseets enhed Samlinger søger en timelønnet studentermedhjælper til fotoopgaver, genstandshåndtering, registrering og forefaldende opgaver.

Enheden Samlinger er en del af Nationalmuseets afdeling Forskning, Samling og Bevaring. Samlingers hovedopgave er at løfte, bevare, og udvikle registreringen og dokumentation af museets samlinger og arkiver, hvilket primært sker gennem digitalisering. En af museets samlingsenheder, Danmarks Middelalder og Renæssance, har netop behov for hjælp til at opnå museets overordnede målsætning om at dokumentere, bevare og bringe samlingerne i spil for forskning og formidling.

Samlingen spænder over perioden fra Vikingetidens slutning (år 1000-1050), og indtil indførelsen af enevælden i 1660. Samlingen indeholder en betydelig mængde genstande af særlig national betydning, og mange pragtgenstande, som er kendte i hele verden. Som studentermedhjælper i Samlinger vil du bidrage til forvaltningen af den materielle kulturarv, samt væsentliggøre og aktualisere samlingens genstande gennem digitalisering og løbende udvikling af udstillingen.
 

Arbejdsområder

Som studentermedhjælper vil du indgå i en bred vifte af opgaver, der relaterer sig til udvikling og vedligeholdelse af Danmarks Middelalder og Renæssances samlings magasiner, arkiver, digitale samling m.m. Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Fotografering af genstande i forbindelse med registrering
 • Registrering af nye genstande i museets registreringsdatabase
 • Forvaltning af samlingens fotoarkiv og genstande i udstillingen
 • Assistance ved forespørgsler fra publikum og kollegaer på andre museer, heriblandt særligt fotobestillinger
 • Hjælp til løsning af diverse ad hoc-opgaver, eksempelvis i forbindelse med udstilling og udlån

Du vil blive introduceret til og få en grundig indføring i arbejdet.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

 • Studerer historie, arkæologi, etnologi eller tilsvarende, gerne på første del af bacheloruddannelsen
 • Har forståelse for betydning af samlingsarbejdet for den fremtidige forskning og formidling
 • Har kendskab til at arbejde med databaser
 • Har overblik og kan arbejde systematisk
 • Trives i en hverdag, hvor dagene sjældent er ens
 • Er i stand til at varetage selvstændige arbejdsopgaver
 • Har generel interesse for museumsarbejde- og genstandshåndtering

Løn- og ansættelsesvilkår

Din arbejdstid vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 15 timer om ugen. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet kl. 9-16. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK. Arbejdsstedet er Nationalmuseet København.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, som sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 17. juni 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til samlingschef Bobo Krabbe Magid på telefon 4120 6217, bobo.magid@natmus.dk eller museumsinspektør Olivia Friis Uhrbrand på telefon 41 20 60 88, ouh@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
03/06/2022