Studentermedhjælper til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 24-06-2022

Nationalmuseet søger en studentermedhjælper til arkivarbejde i Antikvarisk-Topografisk Arkiv, som er et af Nationalmuseets centrale arkiver og landets hovedarkiv, hvad angår arkivalier og billeder af landets middelalderlige og nyere fortidsminder inklusive kirker og kirkeinventar. Arkivet indeholder en stor mængde tegninger, akvareller og stik, henved ¼ mio. fotografier samt beretnings- og korrespondancemateriale. Antikvarisk-Topografisk Arkiv er knyttet til enheden Middelalder, Renæssance i afdelingen for Forskning, Samling og Bevaring.

Arbejdsområde

Arbejdsopgaverne er primært, at:

  • Betjene kunder på Antikvarisk-Topografisk Arkivs læsesal
  • Indføre og registrere arkivalier
  • Forefaldende opgaver af praktisk karakter

Arbejdet foregår på Nationalmuseet (i Prinsens Palæ). Du vil blive oplært af og arbejde sammen med arkivets øvrige personale. Du kan læse mere om arkivet på Nationalmuseets hjemmeside.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

  • Er i gang med en videregående uddannelse inden for historie, kunsthistorie, arkæologi eller lignende. Det er en fordel, hvis du har en del år tilbage af dit studie, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid
  • Har ordenssans og er omhyggelig
  • Er i stand til at arbejde selvstændigt
  • Har gode samarbejdsevner og kan optræde imødekommende og venligt

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat som timelønnet studentermedhjælper. Arbejdstiden er varierende, men forventes at være gennemsnitlig 12 timer om ugen. Placering af arbejdstiden kan tilpasses løbende efter undervisningsskema, eksaminer og det øvrige personales arbejdsdage.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Stillingen ønskes besat pr. 15. juli 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Den skal være museet i hænde senest fredag den 24. juni 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedssekretær Else Rasmussen på mail: else.rasmussen@natmus.dk eller telefon 4120 6111.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
10/06/2022