Studentermedhjælper til Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO)

Ansøgningsfrist: 01-02-2024

Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO) søger en timelønnet studentermedhjælper til at varetage en række opgaver i forbindelse med de igangværende og planlagte aktiviteter i centeret.

Arbejdsområder

Som studentermedhjælper vil du bidrage til og varetage en række opgaver, der relaterer sig til koordinering og afvikling af aktiviteter i SUMO. Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Indkaldelse til og hjælp til afvikling af møder og workshops
 • Koordinering af forskellige kommunikationsopgaver, herunder seks årlige nyhedsbreve
 • Litteratursøgning, særligt i forbindelse med udvikling af projektansøgninger
 • Forefaldende praktiske opgaver

Du vil blive introduceret til og få en grundig indføring i arbejdet.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

 • Studerer antropologi, etnologi eller tilsvarende, gerne på første del af bacheloruddannelsen
 • Har forståelse for etnografiske forskningsmetoder
 • Erfaring med billedbehandling
 • Har overblik og kan arbejde systematisk
 • Trives i en hverdag, hvor dagene sjældent er ens
 • Er i stand til at varetage selvstændige arbejdsopgaver og lyst til at tage fat
 • Har generel interesse for museumsarbejde med særlig fokus på byudvikling i kulturhistorisk perspektiv

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Nationalmuseet i København. Din arbejdstid vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 8 timer om ugen. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet kl. 9-16. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, som sammen med karakterudskrifter sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest den 1. februar 2024.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til strategisk forskningskoordinator på SUMO, Mikkel Heller Jensen på email: Mikkel.Heller.Jensen@natmus.dk.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
27/12/2023