Studentermedhjælper til undervisningsstilling i Politimuseets skoletjeneste

Ansøgningsfrist: 07-09-22

Vi søger studerende med stærke undervisnings- og formidlingskompetencer. Din primære opgave bliver at undervise børn og unge i kulturhistoriske temaer og dilemmaer, der knytter sig til politiet, dets historie og rolle i samfundet. Dertil i ny og næ varetagelse af kustodefunktionen på museet.

Vil du være med til at formidle politiets historie?

Du bliver en del af vores team af studenterundervisere i Politimuseets skoletjeneste. På daglig basis gør vi undervisning levende for elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser med udgangspunkt i museets undervisningsforløb, udstillinger og byvandringer på Nørrebro. Vi laver desuden ofte forløb målrettet specialklasser med børn og unge med indlæringsvanskeligheder.

Herudover vil du i hverdage og weekender skulle varetage kustodefunktion i museets åbningstid.

Foruden undervisningen i hverdagene og kustodevagterne, forestår skoletjenesten en række årlige besøgskoncepter på Politimuseet, der henvender sig til både børn og voksne. Det være sig særarrangementer i henholdsvis efterårs- og vinterferien, Kulturnatten samt Den Lille Kulturnat. Du vil også lejlighedsvis skulle lave omvisninger og formidling for private grupper bestående af voksne.

Om Politimuseets undervisning

Du er i gang med en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse, fx inden for undervisning, pædagogik, historie, etnologi eller lignende. Vi lægger vægt på, at du:

  • brænder for formidling og undervisning målrettet børn og unge
  • er nysgerrig på undervisning i et eksternt læringsmiljø
  • har mod på løbende at arbejde med og udvikle dine formidlingskompetencer, herunder sætte dig ind i relevante læringsmål og pædagogiske læringsprincipper
  • evner og har lyst til selvstændigt at finde og fordybe dig i litteratur og materiale, der omhandler politiets historie og politiet i dag
  • er en holdspiller, der ser det som naturligt at vi i spidsbelastningsperioder løfter i flok
  • er fleksibel med hensyn til arbejdsdage, kan være disponibel minimum 2 dage om ugen og undertiden stå til rådighed i weekender og ferier
  • er frisk på en udfordring i ny og næ – fagligt såvel som pædagogisk
  • har du tilmed flair for historiefortælling, der kan formidles lydligt i f.eks. podcastsammenhæng, vil det ikke gøre noget.
Ansættelsesforhold

Den ugentlige arbejdstid er ca. 15 timer. Arbejdstiden aftaler vi sammen – også når det gælder behov for evt. mindre arbejde i forbindelse med en eksamen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Københavns Vestegns Politi, Politimuseet med adresse på Fælledvej 20, 2200 København N.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undervisningsansvarlig, Anders Brandt Lundager, på telefon 40 97 87 41 eller alm009@politi.dk. Du kan finde mere information om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger et job i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit indskrivningsbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 7. september 2022

Ansøgning: Ansøgning foregår gennem politiets rekrutteringssystem. Søg stillingen herPubliceret:
24/08/2022