Studentermedhjælpere til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 14-06-2022

Nationalmuseets enhed Middelalder, Renæssance og Numismatik søger to studentermedhjælpere til det kirkearkæologiske område.

Arbejdsområde

Arbejdsopgaverne er primært, at:

 • Færdiggøre og fremsende arkæologiske rapporter for museumsinspektørerne
 • Føre lister og have overblik over vores forskellige typer af arbejdsopgaver
 • Arkivere rapporter, sagsmapper, fotos og tegninger i Antikvarisk-Topografisk Arkiv
 • Registrere arkæologiske udgravninger i Fund & Fortidsminder

Arbejdet foregår på Nationalmuseet (Prinsens Palæ). Du vil blive oplært af og arbejde sammen med museets kirkearkæologer og de nuværende studentermedhjælpere på området.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • Er i gang med en videregående uddannelse inden for arkæologi eller lignende. Det er en fordel, hvis du har en del år tilbage af dit studie, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid
 • Har ordenssans
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har interesse for kirkernes antikvariske værdier, kirkehistorie og kirkebygninger

Det er en fordel, hvis du har kendskab til

 • Arkæologisk udgravningsmetode/teknik
 • At udarbejde arkæologiske rapporter/beretninger
 • Slots- og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat som timelønnet studentermedhjælper. Arbejdstiden er varierende, men forventes at være gennemsnitlig 12 timer om ugen. Placering af arbejdstiden kan tilpasses løbende efter undervisningsskema, eksaminer og de andre studenters arbejdsdage.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Den skal være museet i hænde senest tirsdag den 14. juni 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Henriette Rensbro på mail: hre@natmus.dk eller telefon 4120 6122.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
03/06/2022